دکتر کیومرث نیاز آذری

دکتر کیومرث نیاز آذری استاد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

دکتر کیومرث نیاز آذری

Dr. Kiomars Niazazari

استاد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی راهبردی نوآورانه در ارتقاء آموزشی دانشگاه ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 11، شماره: 2
2 ابعاد خود توسعه ای از دیدگاه نخبگان مطالعه موردی شهرگرگان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 4
3 اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی بر سکوت و آوای سازمانی در دانشگاه آزاد استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 0
4 ارائه الگوی توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 18
5 ارائه چارچوب زمینههای محیطی موثر در تاسیس شرکتهای آموزشی دانش بنیان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
6 ارائه مدل اخلاق حرفه ای در موسسات آموزش عالی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 0
7 ارائه مدل اخلاق کاری با تاکید بر معنویت گرایی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 5
8 ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 2
9 ارائه مدل رهبری اصیل بین المللیسازی دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
10 ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 15، شماره: 64
11 ارائه مدل کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی با رویکرد آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
12 ارائه مدل هوش اجتماعی و هوش مالی بر کیفیت زندگی با نقش میانجی مدیریت ریسک در معلمان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 8، شماره: 55
13 ارائه مدل هوش رقابتی با تببین نقش آموزش مجازی در پزشکان عضو هیئت علمی خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
14 ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 32
15 ارائه مدلی برای دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 41
16 ارایه مدل تربیت و آموزش کارورزی( دریانوردی) دانشگاه علوم دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 1، شماره: 1
17 ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 3
18 اینرسی سازمانی مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 9، شماره: 1
19 Explaining the Aspects of Resistance Economy Based on Knowledge-based Economy in University of Medical Sciences: The Viewpoints of Managers and Faculty Members (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 6، شماره: 2
20 Future Studies: Dimensions and Components in the Educational System of a University of Medical Sciences (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 18، شماره: 1
21 Identifying Moral Damages Caused by the Lifestyle of Students Affected by Cyberspace (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 5، شماره: 2
22 بازکاوی و رتبه بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر شرکت های دانش بنیان(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 51
23 بررسی ارتباط دانشگاه کارآفرین با ابعاد و مولفه های آینده نگاری و تولید علم (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 1
24 بررسی تاثیر زیرساخت های رویکرد مجازی بر آموزش قابلیت محور در راستای دانشگاه های نسل چهارم (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 4
25 بررسی تاثیر هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی با ارائه مدل مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 1
26 بررسی تعالی سازمانی به عنوان رویکرد نوآورانه در نظام سلامت (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 8، شماره: 4
27 بررسی رابطه بین ابعاد منتخب کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در میان معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رامیان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی،علوم تربیتی و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
28 بررسی رابطه بین میزان اعتماد در محیط مدرسه و میزان همکاری دبیران در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی رابطه قابلیت های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک کارکنان آموزشگاه کامپیوتر شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 8، شماره: 1
30 بررسی رابطه ویژگی های مدیران و توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 3
31 بررسی سلامت روان در بیماران مبتلا به ام.اس در استان مازندران در سال ۱۳۸۶ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 18، شماره: 68
32 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به تنظیم طرح درس در فرایند تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 15
33 بررسی مقایسه ای عملکرد مدیران دانشگاه های استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
34 بررسی مولفه های سرمایه روان شناختی با رویکرد معنوی از نظر اعضای هیئت علمی جهت استقرار دانشگاه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 5
35 بررسی مولفه های سرمایه روانشناختی درنظام آموزش عالی جهت ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 8، شماره: 33
36 بررسی میزان رضایت مندی مشترکان از کیفیت ارائه خدمات مبتنی بر معیارهای طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 8، شماره: 36
37 بررسی نقش آموزش الکترونیکی بر روزآمد کردن دانش و مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 2
38 بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 12، شماره: 49
39 بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 17، شماره: 71
40 پیکره بندی مختصات فردی در راه اندازی شرکت های دانش بنیان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
41 تاثیر آینده نگاری حاکمیت الکترونیک بر شفافیت سازمانی مدیران بانک صادرات استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 4
42 تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 31
43 تاثیر مدارس پژوهش محور بر عوامل تسهیل کننده یادگیری دانش آموزان در آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
44 تاثیر معنویت گرایی بر اخلاق کاری کارکنان سازمان آموزش وپرورش استان گلستان جهت ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 4
45 تبیین نقش تعدیل کننده شرایط زمینه ای در کارآمد سازی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی دانشگاه های دریایی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 4
46 تحلیل استراتژیک آینده پژوهی آموزش مجازی در توسعه کارآفرینی با رویکرد ترکیبی SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 3
47 تدوین و پیاده سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 54
48 توانایی های تعیین کننده جهت ایجاد زمینه ی انتقال تکنولوژی آموزشی دردانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 3، شماره: 5
49 توانمندسازی حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در افق مهارت های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 2
50 رابطه اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 27، شماره: 87
51 رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
52 رابطه جامعه یادگیرنده حرفه ای با نوآوری سازمانی با میانجی گری تسهیم دانش به منظور ارائه مدل در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 3
53 رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت توسعه شایستگی های فردی در دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی فرآیندها دوره: 8، شماره: 14
54 رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 1
55 شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 28، شماره: 2
56 شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر سبک رهبری بصیر در دانشگاه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 24
57 شناسایی شاخص های رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی شمال شرق کشور (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 10، شماره: 1
58 شناسایی عوامل موثر بر عدالت آموزشی و نقش آن در پویایی و شادابی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران جهت ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 1
59 شناسایی مولفه های توانمندسازی مدارس با تاکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 5
60 شناسایی مولفه های موثر بر توسعه ی کارآفرینی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 14، شماره: 0
61 شناسایی مهارت های مورد نیاز سازمان های آموزشی در عصر تحولات فرهنگ شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های جدید در علوم و فناوری دوره: 1، شماره: 2
62 شناسایی و تحلیل مولفه های هوش استراتژیک با تاکید بر نقش مهارت های اشتغال زا در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
63 شناسایی و رتبه بندی ابعاد تجاری سازی دانش در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
64 شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدارس پژوهش محور در آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 16، شماره: 66
65 شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
66 شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدیریت شایستگی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 3
67 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
68 طراحی مدل تصویرسازی با رویکرد مدیریت زیست محیطی در سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 1، شماره: 4
69 طراحی مدل شفافیت سازمانی به منظور توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
70 طراحی مدل نقش دانشگاه نسل چهارم در جهت ارتقایی کیفیت آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
71 طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 4
72 عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 14
73 مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
74 مقایسه عوامل ارزشگذاری انگیزه های کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 1
75 نقش دانشگاه در تولید دانش به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
76 نقش مهارت های حل مساله اجتماعی و مدیریت کلاس در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان مدارس متوسطه استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 0
77 واکاوی جهانی شدن آموزش؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود (مورد مطالعه: دانشگاههای آزاد اسلامی واحد استان مازندارن) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 4
78 واکاوی مولفه های تاثیر گذار بررشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد آزادشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مدیریت تعارض بر رضایت شغلی و اشتیاق شغلی (معلمان مقطع متوسطه دوم خراسان شمالی ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
2 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در نظام آموزشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
3 بررسی کیفیت زندگی کاری (QWL) وعوامل موثر برآن دربین پرسنل پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 بررسی مؤلفههای بلوغ عاطفی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر دامغان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 بررسی میزان آشنایی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در عملکرد آموزشی در بین دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه پیام نور آمل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
6 بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش استفاده از یادگیری سیار در دانشگاه آزاد اسلامی ساری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر
7 تاثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر جنبه عاطفی انگیزش پیشرفت دانش آموزان پایه ششمدوره ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
8 تاثیر رویکرد کلاس معکوس بر احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
9 جایگاه اقتصاد دانش بنیان در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی: ارائه مدل در دانشگاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
10 رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی به تفکیک عوامل جمعیت شناسی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی درعصر استقرار فرهنگ شبکه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
13 سنجش آمادگی سازمان تامین اجتماعی برای پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس عوامل زیر بنایی مطالعه موردی:بخش مدیریت درمان استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14 شناسایی تاثیرات استقرار مدیریت معنوی در جامعه دینی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
15 شناسایی راهکارهای رویایی سازمان های آموزشی با جنگ نرم در عصر فرهنگ شبکه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
16 شناسایی عوامل موثر در ترویج فرهنگ ایرانی - اسلامی درعصر استقرار فرهنگ شبکه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
17 شناسایی مهارت های مورد نیاز سازمان های آموزشی در عصر تحولات فرهنگ شبکه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
18 شناسایی ویژگی های سازمان های آموزشی در عصر تحولات فرهنگ شبکه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات