دکتر علیرضا داداشی جوکندان

دکتر علیرضا داداشی جوکندان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران

دکتر علیرضا داداشی جوکندان

Dr. Alireza Dadashi Jokandan

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Examining the role of information and communication technology in the organizational structure of the QaemShahrmunicipality (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 4، شماره: 4
2 بررسی جهت گیری بازارگرایی، گرایش به فناوری و بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد ارتباط با مشتری در زمینه شرکت های صنعتی شهر ساری (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی جهت گیری بازارگرایی، گرایش به فناوری و بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد ارتباط با مشتری در زمینه شرکت های صنعتی شهر ساری (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی مزیت رقابتی (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی) (دریافت مقاله) فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 2
5 تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان با نقش تعدیل گری توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
6 تاثیر رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 4
7 تبیین قصد خرید محصولات سبز با تاکید بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 6، شماره: 5
8 تبیین نقش تعهد عاطفی و اعتماد شناختی در ارتباط بین رضایت و قصد تسهیم دانش (مطالعه موردی: بانک انصار استان گیلان) (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 3، شماره: 3
9 تبیین نقش تعهد عاطفی و اعتماد شناختی در ارتباط بین رضایت و قصد تسهیم دانش مطالعه موردی: بانک انصار استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 5
10 تبیین نقش میانجی گر فضیلت سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان مطالعه موردی: دفاتر پلیس + 10 استان گیلان (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 11
11 تبیین نقش میانجیگر فضیلت سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 10
12 طراحی مدل توسعه صادرات محصولات لبنی در چارچوب سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
13 مدیریت گردشگری با نگاهی اجمالی به مجتمع گردشگری سیاه داران تالش (دریافت مقاله) فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از امیخته بازاریابی به عنوان ابزاری برای ارتقای میزان سهم بازار در صنعت پوشاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
2 بررسی تاثیر سرمایه فکری و مولفه های آن بر بهره وری دانش مطالعه موردی: سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 بررسی تاثیر فرآیند تدوین مدیریت استراتژیک بازاریابی بر عملکرد بازارمطالعه موردی: بانک ملت استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
4 بررسی تاثیر فرآیند مدیریت استراتژیک بازاریابی بر نتایج عملکردبانک ملت استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
5 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی نوآورانه بر فرآیند مدیریت استراتژیک بازاریابی(مطالعه موردی: بانک ملت استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
6 بررسی تاثیر مولفه های منابع اطلاعاتی و سیاست های تشویقی دولت بر صادرات شرکت هایصادراتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
7 بررسی تبلیغات موثر در صنایع چوب و کاغذ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
8 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان مطالعه موردی: مؤسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
9 بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی با عزت نفس مطالعه موردی: بیمارستانی در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
10 بررسی و تبیین بکارگیری اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
11 بررسی و تبیین نقش اقوام در امنیت کشور و چالش های پیش رو آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
12 تاثیرمبادله رهبر ـ عضوبررفتارشهروندی سازمانی درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
13 تبیین رابطه کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده و اعتماد به برند بر وفاداری به برند مشتریان با تاکید بر ارزش های جمع گرایانه (مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان تالش) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری
14 تبیین رابطه کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده و اعتماد به برند بر وفاداری به برند مشتریان با تاکید بر ارزش های جمع گرایانه (مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان تالش) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری
15 شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی: شعب بانک قوامین شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری
16 گفتمان سازی بازاریابی اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری
17 گفتمان سازی بازاریابی سبز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری
18 نقش تعهد عاطفی و اعتماد شناختی بر تسهیم دانش مطالعه موردی: بانک انصار استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
19 نقش طراحی امیخته بازاریابی درافزایش سهم بازار ماهیان پرورشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
20 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار سازمانی در سازمان شهرداری قائم شهر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش