دکتر محمد غلامی فشارکی

دکتر محمد غلامی فشارکی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد غلامی فشارکی

Dr. Mohammad Gholami-Fesharaki

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی کارکنان خدمات درمانی اورژانس بر رضایت از برخورد بیماران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 7، شماره: 3
2 اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی نوجوانان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت زندگی مادران آنها (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 2
3 استاندارد سازی پرسشنامه رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان نجمیه (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 22، شماره: 71
4 The Effect of Combined Therapy with Fenugreek and Nutrition Training Based on Iranian Traditional Medicine on FBS, HgA۱c, BMI, and Waist Circumference in Type ۲ Diabetic Patients: a Randomized Double Blinded Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 27، شماره: 120
5 برآورد بیزی پارامترهای توزیع چوله نرمال (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی اثرات میدان های الکترومغناطیس بر پیامدهای سلامت: مطالعه مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی اثربخشی درمان های خانواده محور بر پیامدهای رفتاری کودکان و نوجوانان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 46
8 بررسی ارتباط علائم هیپوتیروئیدی با سوءمزاج سرد (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 2
9 بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 2
10 بررسی رضایت شغلی پرستاران در مقایسه با رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مثلث شناختی در افراد چاق (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 75
12 بررسی علل، پیامدها و راهکارهای کاهش طلاق در ایران با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 1
13 بررسی عوامل جمعیت‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر احتمال طلاق در ایران در سال 1395 (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 14، شماره: 28
14 بررسی عوامل موثر بر میزان طلاق استان های ایران با استفاده از مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 4، شماره: 2
15 بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 2
16 بررسی نقش تعدیل کننده آسیب پذیری ادراک شده نسبت به بیماری مسری در رابطه بین چندش و ترس از آلودگی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 26، شماره: 1
17 بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کمال گرایی چندبعدی فراست (FMPS) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 1
18 پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس مؤلفه‌های دشواری در تنظیم هیجان در بیماران انگاره‌پرداز خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 2
19 تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی بر سبک زندگی آنان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 1
20 تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 4
21 تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی کودکان با بیماری آسم (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 2
22 تاثیر زنیان (Trachyspermum ammi) بر سوءهاضمه عملکردی، شدت استئاتوز و آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 3
23 تاثیر مدل خودمراقبتی اورم با محوریت مصرف اصولی داروها بر پرفشاری خون سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 2، شماره: 4
24 تأثیر آموزش پیشگیری از پوکی استخوان برآگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر نوجوان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 2، شماره: 2
25 تحلیل چندسطحی سرطان های شایع در زنان استان خراسان رضوی طی سال های 1391- 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 2
26 تحلیل دوسطحی با اثرات تصادفی چوله نرمال و مدل بندی داده های طولی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 7، شماره: 2
27 تدوین مدل ساختاری اختلال علائم جسمی بر پایه متغیرهای سازمانی تنش‌زا با میانجی‌گری فرآیندهای خودنظم‌دهی در نمونه‌ای بالینی از افسران پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 4
28 تغییرات رئولوژیک خون، یکی از علل خونریزی های غیر طبیعی رحمی از منظر طب سنتی ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 1
29 رابطه بازداری و برانگیختگی جنسی با عملکرد جنسی زنان: نقش واسطه ای طرح واره های شناختی فعال شده در بافت جنسی، بدتنظیمی هیجان و خلق منفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
30 رابطه بین نوبت کاری و رضایت شغلی در کارکنان خدمات درمانی نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 2
31 رابطه سبک دلبستگی و پریشانی روان شناختی باتوجه به نقش واسطه ای ذهن آگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 1
32 رابطه سبک های دلبستگی ناایمن با انگاره پردازی خودکشی: بررسی نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
33 رابطة بین شدت خشم و ابراز آن در ورزشکاران رقابتی: نقش میانجی انعطاف ناپذیری روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 32
34 رتبه بندی نشانگان بیماری های گوارشی از نظر سادگی، در دسترس بودن و عوارض کمتر درمان از دیدگاه متخصصان طب ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 2
35 رضایتمندی بیماران بستری و عوامل موثر بر آن: نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی با حجم نمونه زیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 1
36 روابط ساختاری سبک دلبستگی با پریشانی روان شناختی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 3
37 روش های پیشگیری از اثرات آلودگی هوا در افسران پلیس (یک مطالعه مرور سیستماتیک) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 2
38 شناسایی طرح واره های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در دختران دبیرستانی شهر قم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 9
39 طراحی و اعتباریابی پرسش‌نامه آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج در کارکنان مجرد نیروی انتظامی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 7، شماره: 1
40 عوامل مؤثر بر الگوی نگرش به ازدواج در کارکنان نیروی انتظامی؛ مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 7، شماره: 1
41 گرایش به فرزند آوری در کارکنان نیروی انتظامی تهران بزرگ و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 3
42 مدل پواسون دو متغیره با استفاده از روش چند سطحی و کاربرد آن در تحلیل عوامل موثر بر مرخصی استعلاجی کارکنان یک شرکت فولادسازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 4
43 مروری بر دسته بندی انواع زخم ها و بررسی مقایسه ای تاثیرات سبک زندگی بر ترمیم آنها از دیدگاه طب ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 13، شماره: 3
44 نقش انعطاف ناپذیری روان شناختی و بدتنظیمی هیجان در پیش بینی شدت خشم ورزشکاران رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 75
45 نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و اضطراب اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 73
46 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی عمومی در افراد وابسته به موادمخدر تحت درمان (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل ساختاری رابطه ذهن آگاهی اضطراب با واسطه اضطراب دلبستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
2 بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی تاثیر اضطراب دلبستگی بر اضطراب با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تنظیم غیرانطباقی هیجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
4 بررسی شیوع نقطه ای و دوره ای اختلالات عضلانی اسکلتی در کارگران صنایع فولادسازی: کاربرد مدل لجستیک چندمتغیره با رویکرد چندسطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار
5 فراتحلیل چندسطحی و کاربرد آن در برآورد شیوع هپاتیت سی معتادان تزریقی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار
6 مدل ساختاری رابطه بین کمال گرایی و افسردگی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای ذهن آگاهی1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر