دکتر محمد غلامی فشارکی

دکتر محمد غلامی فشارکی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد غلامی فشارکی

Dr. Mohammad Gholami-Fesharaki

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توام فرسودگی و رضایت شغلی بر فرهنگ ایمنی بیمار با استفاده از تحلیل مسیر در کارکنان خدمات درمانی نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 4
2 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی کارکنان خدمات درمانی اورژانس بر رضایت از برخورد بیماران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 7، شماره: 3
3 اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی نوجوانان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت زندگی مادران آنها (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 2
4 ارتباط عوامل استرس زای دانشجویی با مشکلات روانشناختی در دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 21، شماره: 4
5 استاندارد سازی پرسشنامه رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان نجمیه (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 22، شماره: 71
6 استانداردسازی و بررسی خصوصیات روانی پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه الله (عج) (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 15، شماره: 4
7 Effects of Radio Waves on the Immune System of an Animal Model (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 28، شماره: 4
8 Efficiency of Zero-Inflated Generalized Poisson Regression Model on Hospital Length of Stay Using Real Data and Simulation Study (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین دوره: 3، شماره: 1
9 Hypertension control in industrial employees: findings from SHIMSCO study (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 7، شماره: 4
10 Organophosphate Pesticide Exposure Reduced Serum Paraoxonase1 (PON1) Activity Which Correlated With Oxidative Stress in Pesticide Factory Workers (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 8، شماره: 2
11 Psychometric Characteristics and Factor Analysis of the Persian Version of Couples Satisfaction Index (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 4، شماره: 2
12 Relationship Between Intensity of Anger and its Expression in Competitive Athletes: Mediating Role of Emotion Dysregulation (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 7، شماره: 3
13 Shift Work Effect on the Number of Sick Leave among Steel Industry Staffs: A Large Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 7، شماره: 1
14 The Effect of Combined Therapy with Fenugreek and Nutrition Training Based on Iranian Traditional Medicine on FBS, HgA۱c, BMI, and Waist Circumference in Type ۲ Diabetic Patients: a Randomized Double Blinded Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 27، شماره: 120
15 The effect of mavizˮ on memory improvement in university students: A randomized open-label clinical trial (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 10، شماره: 4
16 Translation and Psychometric Evaluation of Short-Form Decisional Balance Scale for Smoking Cessation among Iranian Workers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 3، شماره: 3
17 Validity and Reliability of Psychological Properties of Najmiyeh Inpatient Satisfaction Questionnaire (NISQ) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 1، شماره: 2
18 Validity and Reliability of the Najmiyeh Outpatients Satisfaction Questionnaire (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 1، شماره: 1
19 برآورد بیزی پارامترهای توزیع چوله نرمال (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی آثار و عوارض فنتانیل و سوفنتانیل اینتراتکال در زایمان بی درد (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 19، شماره: 3
21 بررسی اثرات آموزش تدابیر حفظ سلامت بر پایه طب ایرانی (حفظ الصحه) بر هزینه های درمان بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 4
22 بررسی اثرات میدان های الکترومغناطیس بر پیامدهای سلامت: مطالعه مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 4
23 بررسی اثربخشی درمان های خانواده محور بر پیامدهای رفتاری کودکان و نوجوانان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 46
24 بررسی ارتباط علائم هیپوتیروئیدی با سوءمزاج سرد (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 2
25 بررسی پیامدهای درمانی بیماری کووید-۱۹ در یک بیمارستان نظامی و مقایسه آن با یک بیمارستان غیرنظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 8
26 بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 2
27 بررسی رابطه فرسودگی، رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 19، شماره: 6
28 بررسی رضایت شغلی پرستاران در مقایسه با رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله(عج) (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 17، شماره: 2
30 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مثلث شناختی در افراد چاق (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 75
31 بررسی شیوع نقطه ای و دوره ای اختلالات عضلانی-اسکلتی در کارگران صنایع فولادسازی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 6
32 بررسی علل، پیامدها و راهکارهای کاهش طلاق در ایران با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 1
33 بررسی عوامل جمعیت‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر احتمال طلاق در ایران در سال 1395 (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 14، شماره: 28
34 بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی نظامیان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 1
35 بررسی عوامل موثر بر میزان طلاق استان های ایران با استفاده از مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 4، شماره: 2
36 بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 2
37 بررسی نقش تعدیل کننده آسیب پذیری ادراک شده نسبت به بیماری مسری در رابطه بین چندش و ترس از آلودگی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 26، شماره: 1
38 بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کمال گرایی چندبعدی فراست (FMPS) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 1
39 پایایی و روایی پرسش نامه (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 4
40 پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس مؤلفه‌های دشواری در تنظیم هیجان در بیماران انگاره‌پرداز خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 2
41 تاثیر امواج ۲/۴۵ گیگاهرتز بر مارکرهای هماتولوژیک سیستم ایمنی در رت (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 4، شماره: 2
42 تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی بر سبک زندگی آنان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 1
43 تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 4
44 تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی کودکان با بیماری آسم (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 2
45 تاثیر زنیان (Trachyspermum ammi) بر سوءهاضمه عملکردی، شدت استئاتوز و آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 3
46 تاثیر سبک رهبری مدیران و عوامل دموگرافیک بر میزان رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 15، شماره: 1
47 تاثیر مداخله آموزشی بر میزان کمردرد در کارکنان نیروی هوایی یک ارگان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 5
48 تاثیر مدل خودمراقبتی اورم با محوریت مصرف اصولی داروها بر پرفشاری خون سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 2، شماره: 4
49 تأثیر آموزش پیشگیری از پوکی استخوان برآگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر نوجوان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 2، شماره: 2
50 تحلیل چندسطحی سرطان های شایع در زنان استان خراسان رضوی طی سال های 1391- 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 2
51 تحلیل دوسطحی با اثرات تصادفی چوله نرمال و مدل بندی داده های طولی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 7، شماره: 2
52 تدوین مدل ساختاری اختلال علائم جسمی بر پایه متغیرهای سازمانی تنش‌زا با میانجی‌گری فرآیندهای خودنظم‌دهی در نمونه‌ای بالینی از افسران پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 4
53 تغییرات رئولوژیک خون، یکی از علل خونریزی های غیر طبیعی رحمی از منظر طب سنتی ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 1
54 رابطه بازداری و برانگیختگی جنسی با عملکرد جنسی زنان: نقش واسطه ای طرح واره های شناختی فعال شده در بافت جنسی، بدتنظیمی هیجان و خلق منفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
55 رابطه بین نوبت کاری و رضایت شغلی در کارکنان خدمات درمانی نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 2
56 رابطه چاقی با نوبت کاری؛ مطالعه گذشته نگر (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 14، شماره: 2
57 رابطه سبک دلبستگی و پریشانی روان شناختی باتوجه به نقش واسطه ای ذهن آگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 1
58 رابطه سبک های دلبستگی ناایمن با انگاره پردازی خودکشی: بررسی نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
59 رابطة بین شدت خشم و ابراز آن در ورزشکاران رقابتی: نقش میانجی انعطاف ناپذیری روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 32
60 رتبه بندی نشانگان بیماری های گوارشی از نظر سادگی، در دسترس بودن و عوارض کمتر درمان از دیدگاه متخصصان طب ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 2
61 رضایتمندی بیماران بستری و عوامل موثر بر آن: نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی با حجم نمونه زیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 1
62 روابط ساختاری سبک دلبستگی با پریشانی روان شناختی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 3
63 روش های پیشگیری از اثرات آلودگی هوا در افسران پلیس (یک مطالعه مرور سیستماتیک) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 2
64 سندرم اختلال عملکرد واکنشی مجاری هوایی در مسمومیت با گازکلر از دیدگاه طب ایرانی: یک مقاله مروری (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 14، شماره: 4
65 شناسایی طرح واره های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در دختران دبیرستانی شهر قم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 9
66 طراحی و اعتباریابی پرسش‌نامه آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج در کارکنان مجرد نیروی انتظامی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 7، شماره: 1
67 عوامل مؤثر بر الگوی نگرش به ازدواج در کارکنان نیروی انتظامی؛ مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 7، شماره: 1
68 گرایش به فرزند آوری در کارکنان نیروی انتظامی تهران بزرگ و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 3
69 مدل پواسون دو متغیره با استفاده از روش چند سطحی و کاربرد آن در تحلیل عوامل موثر بر مرخصی استعلاجی کارکنان یک شرکت فولادسازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 4
70 مروری بر دسته بندی انواع زخم ها و بررسی مقایسه ای تاثیرات سبک زندگی بر ترمیم آنها از دیدگاه طب ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 13، شماره: 3
71 مقایسه صفات شخصیتی، در سربازان وابسته وغیر وابسته به مواد (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 15، شماره: 2
72 نقش انعطاف ناپذیری روان شناختی و بدتنظیمی هیجان در پیش بینی شدت خشم ورزشکاران رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 75
73 نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و اضطراب اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 73
74 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی عمومی در افراد وابسته به موادمخدر تحت درمان (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل ساختاری رابطه ذهن آگاهی اضطراب با واسطه اضطراب دلبستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
2 بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی تاثیر اضطراب دلبستگی بر اضطراب با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تنظیم غیرانطباقی هیجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
4 بررسی شیوع نقطه ای و دوره ای اختلالات عضلانی اسکلتی در کارگران صنایع فولادسازی: کاربرد مدل لجستیک چندمتغیره با رویکرد چندسطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار
5 فراتحلیل چندسطحی و کاربرد آن در برآورد شیوع هپاتیت سی معتادان تزریقی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار
6 مدل ساختاری رابطه بین کمال گرایی و افسردگی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای ذهن آگاهی1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر