دکتر محمد غلامی فشارکی

دکتر محمد غلامی فشارکی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد غلامی فشارکی

Dr. Mohammad Gholami-Fesharaki

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توام فرسودگی و رضایت شغلی بر فرهنگ ایمنی بیمار با استفاده از تحلیل مسیر در کارکنان خدمات درمانی نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 4
2 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی کارکنان خدمات درمانی اورژانس بر رضایت از برخورد بیماران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 7، شماره: 3
3 اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی نوجوانان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت زندگی مادران آنها (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 2
4 ارتباط عوامل استرس زای دانشجویی با مشکلات روانشناختی در دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 21، شماره: 4
5 استاندارد سازی پرسشنامه رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان نجمیه (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 22، شماره: 71
6 استانداردسازی و بررسی خصوصیات روانی پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه الله (عج) (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 15، شماره: 4
7 Effects of Radio Waves on the Immune System of an Animal Model (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 28، شماره: 4
8 Efficiency of Zero-Inflated Generalized Poisson Regression Model on Hospital Length of Stay Using Real Data and Simulation Study (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین دوره: 3، شماره: 1
9 Hypertension control in industrial employees: findings from SHIMSCO study (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 7، شماره: 4
10 Organophosphate Pesticide Exposure Reduced Serum Paraoxonase1 (PON1) Activity Which Correlated With Oxidative Stress in Pesticide Factory Workers (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 8، شماره: 2
11 Psychometric Characteristics and Factor Analysis of the Persian Version of Couples Satisfaction Index (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 4، شماره: 2
12 Relationship Between Intensity of Anger and its Expression in Competitive Athletes: Mediating Role of Emotion Dysregulation (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 7، شماره: 3
13 Shift Work Effect on the Number of Sick Leave among Steel Industry Staffs: A Large Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 7، شماره: 1
14 The Effect of Combined Therapy with Fenugreek and Nutrition Training Based on Iranian Traditional Medicine on FBS, HgA۱c, BMI, and Waist Circumference in Type ۲ Diabetic Patients: a Randomized Double Blinded Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 27، شماره: 120
15 The effect of mavizˮ on memory improvement in university students: A randomized open-label clinical trial (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 10، شماره: 4
16 Translation and Psychometric Evaluation of Short-Form Decisional Balance Scale for Smoking Cessation among Iranian Workers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 3، شماره: 3
17 Validity and Reliability of Psychological Properties of Najmiyeh Inpatient Satisfaction Questionnaire (NISQ) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 1، شماره: 2
18 Validity and Reliability of the Najmiyeh Outpatients Satisfaction Questionnaire (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 1، شماره: 1
19 برآورد بیزی پارامترهای توزیع چوله نرمال (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی آثار و عوارض فنتانیل و سوفنتانیل اینتراتکال در زایمان بی درد (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 19، شماره: 3
21 بررسی اثرات آموزش تدابیر حفظ سلامت بر پایه طب ایرانی (حفظ الصحه) بر هزینه های درمان بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 4
22 بررسی اثرات میدان های الکترومغناطیس بر پیامدهای سلامت: مطالعه مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 4
23 بررسی اثربخشی درمان های خانواده محور بر پیامدهای رفتاری کودکان و نوجوانان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 46
24 بررسی ارتباط علائم هیپوتیروئیدی با سوءمزاج سرد (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 2
25 بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با عملکرد بهداشت بلوغ دختران نوجوان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 9، شماره: 4
26 بررسی پیامدهای درمانی بیماری کووید-۱۹ در یک بیمارستان نظامی و مقایسه آن با یک بیمارستان غیرنظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 8
27 بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 2
28 بررسی رابطه فرسودگی، رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 19، شماره: 6
29 بررسی رضایت شغلی پرستاران در مقایسه با رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله(عج) (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 17، شماره: 2
31 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مثلث شناختی در افراد چاق (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 75
32 بررسی شیوع نقطه ای و دوره ای اختلالات عضلانی-اسکلتی در کارگران صنایع فولادسازی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 6
33 بررسی علل، پیامدها و راهکارهای کاهش طلاق در ایران با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 17، شماره: 1
34 بررسی عوامل جمعیت‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر احتمال طلاق در ایران در سال 1395 (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 14، شماره: 28
35 بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی نظامیان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 1
36 بررسی عوامل موثر بر میزان طلاق استان های ایران با استفاده از مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 4، شماره: 2
37 بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 2
38 بررسی نقش تعدیل کننده آسیب پذیری ادراک شده نسبت به بیماری مسری در رابطه بین چندش و ترس از آلودگی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 26، شماره: 1
39 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Compact) درنمونه های غیربالینی ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 2
40 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 2
41 بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کمال گرایی چندبعدی فراست (FMPS) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 1
42 پایایی و روایی پرسش نامه (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 4
43 پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس مؤلفه‌های دشواری در تنظیم هیجان در بیماران انگاره‌پرداز خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 2
44 تاثیر امواج ۲/۴۵ گیگاهرتز بر مارکرهای هماتولوژیک سیستم ایمنی در رت (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 4، شماره: 2
45 تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی بر سبک زندگی آنان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 1
46 تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 4
47 تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی کودکان با بیماری آسم (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 2
48 تاثیر زنیان (Trachyspermum ammi) بر سوءهاضمه عملکردی، شدت استئاتوز و آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 3
49 تاثیر سبک رهبری مدیران و عوامل دموگرافیک بر میزان رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 15، شماره: 1
50 تاثیر مداخله آموزشی بر میزان کمردرد در کارکنان نیروی هوایی یک ارگان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 5
51 تاثیر مدل خودمراقبتی اورم با محوریت مصرف اصولی داروها بر پرفشاری خون سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 2، شماره: 4
52 تأثیر آموزش پیشگیری از پوکی استخوان برآگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر نوجوان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 2، شماره: 2
53 تحلیل چندسطحی سرطان های شایع در زنان استان خراسان رضوی طی سال های 1391- 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 2
54 تحلیل دوسطحی با اثرات تصادفی چوله نرمال و مدل بندی داده های طولی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 7، شماره: 2
55 تدوین مدل ارتباط با خانواده همسر بر اساس مولفه های سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با میانجی گری پایبندی مذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 2
56 تدوین مدل ساختاری اختلال علائم جسمی بر پایه متغیرهای سازمانی تنش‌زا با میانجی‌گری فرآیندهای خودنظم‌دهی در نمونه‌ای بالینی از افسران پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 4
57 تغییرات رئولوژیک خون، یکی از علل خونریزی های غیر طبیعی رحمی از منظر طب سنتی ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 1
58 رابطه بازداری و برانگیختگی جنسی با عملکرد جنسی زنان: نقش واسطه ای طرح واره های شناختی فعال شده در بافت جنسی، بدتنظیمی هیجان و خلق منفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
59 رابطه بین نوبت کاری و رضایت شغلی در کارکنان خدمات درمانی نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 2
60 رابطه چاقی با نوبت کاری؛ مطالعه گذشته نگر (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 14، شماره: 2
61 رابطه سبک دلبستگی و پریشانی روان شناختی باتوجه به نقش واسطه ای ذهن آگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 1
62 رابطه سبک های دلبستگی ناایمن با انگاره پردازی خودکشی: بررسی نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
63 رابطه نوع زایمان و اقدامات انجام شده در NICU بیمارستان فوق تخصصی نجمیه بر ضریب هوشی کودکان نارس متولد شده طی سال های ۸۳ تا ۸۵ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 3، شماره: 4
64 رابطة بین شدت خشم و ابراز آن در ورزشکاران رقابتی: نقش میانجی انعطاف ناپذیری روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 32
65 رتبه بندی نشانگان بیماری های گوارشی از نظر سادگی، در دسترس بودن و عوارض کمتر درمان از دیدگاه متخصصان طب ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 2
66 رضایتمندی بیماران بستری و عوامل موثر بر آن: نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی با حجم نمونه زیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 1
67 روابط ساختاری سبک دلبستگی با پریشانی روان شناختی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 3
68 روش های پیشگیری از اثرات آلودگی هوا در افسران پلیس (یک مطالعه مرور سیستماتیک) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 2
69 ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس آلودگی ذهنی- پرسش نامه وسواسی جبری ونکوور (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 7، شماره: 24
70 سندرم اختلال عملکرد واکنشی مجاری هوایی در مسمومیت با گازکلر از دیدگاه طب ایرانی: یک مقاله مروری (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 14، شماره: 4
71 شناسایی طرح واره های ناسازگار اولیه براساس پرسشنامه یانگ در دختران دبیرستانی شهر قم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 9
72 طراحی و اعتباریابی پرسش‌نامه آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج در کارکنان مجرد نیروی انتظامی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 7، شماره: 1
73 عوامل مؤثر بر الگوی نگرش به ازدواج در کارکنان نیروی انتظامی؛ مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 7، شماره: 1
74 کاربرد مدل سه سطحی در تحلیل داده های طولی فشار خون مرکز بهداشت حرفهای شرکت فولاد مبارکه اصفهان طی سال های ۸۱ تا ۸۸ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 3، شماره: 5
75 گرایش به فرزند آوری در کارکنان نیروی انتظامی تهران بزرگ و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 3
76 مدل پواسون دو متغیره با استفاده از روش چند سطحی و کاربرد آن در تحلیل عوامل موثر بر مرخصی استعلاجی کارکنان یک شرکت فولادسازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 4
77 مدل معادلات ساختاری و کاربرد آن در مطالعات روانشناسی: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 1
78 مروری بر دسته بندی انواع زخم ها و بررسی مقایسه ای تاثیرات سبک زندگی بر ترمیم آنها از دیدگاه طب ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 13، شماره: 3
79 مقایسه تجارب گسستگی و دشواری در تنظیم هیجان در بیماران دارای افکار خودکشی و اقدام کننده به خودکشی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 12، شماره: 2
80 مقایسه صفات شخصیتی، در سربازان وابسته وغیر وابسته به مواد (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 15، شماره: 2
81 نقش انعطاف ناپذیری روان شناختی و بدتنظیمی هیجان در پیش بینی شدت خشم ورزشکاران رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 75
82 نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و اضطراب اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 73
83 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی عمومی در افراد وابسته به موادمخدر تحت درمان (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل ساختاری رابطه ذهن آگاهی اضطراب با واسطه اضطراب دلبستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
2 بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی تاثیر اضطراب دلبستگی بر اضطراب با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تنظیم غیرانطباقی هیجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
4 بررسی شیوع نقطه ای و دوره ای اختلالات عضلانی اسکلتی در کارگران صنایع فولادسازی: کاربرد مدل لجستیک چندمتغیره با رویکرد چندسطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار
5 بررسی عملکرد بهداشتی دوران بلوغ در دختران نوجوان شهرستان کاشان در سال ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) اولین کنگره سبک زندگی سالم
6 فراتحلیل چندسطحی و کاربرد آن در برآورد شیوع هپاتیت سی معتادان تزریقی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار
7 مدل ساختاری رابطه بین کمال گرایی و افسردگی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای ذهن آگاهی1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر