دکتر محمدحسین نوید فامیلی

دکتر محمدحسین نوید فامیلی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدحسین نوید فامیلی

Dr. Mohammad Hossein Navid Famili

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا برخواص ویسکوالاستیک نانو کامپوزیت آن با پلی استیرن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 6
2 اثر پارامترهای شک لشناسی بر خواص الکترومغناطیسی اسفنج میکروسلولی پلی یورتان گرمانرم در محدوده بسامد نوار X (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 30، شماره: 1
3 اثر پارامترهای فرایندی بر خواص اسفنج پلی متاکریل ایمید (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 2، شماره: 4
4 اثر پایدارسازی بر شکل شناسی اسفنج گرمانرم پلی استیرن وکربن دی اکسید ابربحرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 6
5 اثر فرایند اسفنج کردن بر خواص جذب رادار کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات-نانولوله های کربن چنددیواره (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 3
6 اثر مقدار و خواص سطح نانوذرات سیلیکا بر اسفنج پلی استیرن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 5
7 اثر نانوذرات و سرعت برش بر تولید اکستروژنی اسفنج پلی استیرن در مجاورت گاز نیتروژن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 6
8 اثربلورینگی برمهاجرت مواد سبک از پلی اتیلن سنگین به ماده غذایی چرب (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 2
9 ایجاد پلی یورتان گرماسخت متخلخل با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 2
10 بررسی اثر سازگار کننده برخواص مکانیکی آمیخته POM/NBR (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 6
11 بررسی اثر سرعت برش بر انحلال گاز و تعداد حباب درفرایند تولید پیوسته اسفنج (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 3
12 بررسی پارامترها در تهیه اسفنج های حاصل از آمیخته های پلی وینیل کلرید-پلی یورتان (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 29، شماره: 2
13 بررسی پارامترهای موثر بر جوش الکتریکی اتصالات پلی اتیلنی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 3
14 بررسی ورقه های ریز متخلخل PVC و PVC/NBR و کاربرد آنها در تولید کاغذ مصنوعی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 3
15 پاسخ نانوکامپوزیت های پلی استیرن - نانولوله کربنی چنددیواره به امواج الکترومغناطیسی و اثر پراکنش نانولوله ها (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 3
16 پراکنش نانوذرات روی اکسید در ماتریس پلی استیرن: مقایسه خواص ریولوژی و الکتریکی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 31، شماره: 2
17 پیش بینی توزیع اندازه حباب در سامانه ناپیوسته تولید اسفنج از پلی استیرن-کربن دی اکسید ابربحرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 36، شماره: 4
18 تولید اسفنج میکروسلولی سلول باز در فرایند ناپیوسته از پلی استیرن به وسیله سیال ابر بحرانی دیوکسیدکربن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 3
19 تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 12، شماره: 2
20 رسوب گزاری دانه‌ها: اثر برهم‌کنش دانه - زمینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 2، شماره: 2
21 ساخت محرک مغناطیسی ریولوژیکی برپایه لاستیک سیلیکون (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 1
22 شبیه سازی عددی و بررسی تجربی اختلاط سیالات پلیمری در اکسترودر دوپیچی بر اساس امتزاج پذیری اجزای آمیخته (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 1
23 طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 4
24 قالب گیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 2
25 کنترل ساختار اسفنج در سامانه پلی استیرن-نانوسیلیکا- کربن دی اکسید: اثر دما و نانوذرات (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 29، شماره: 1
26 هسته گذاری ناهمگن در اسفنجی شدن ناپیوسته پلی استیرن بااستفاده از نانوسیلیکا به عنوان عامل هسته زا (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Ablative performance of resol/ kaolinite nanocomposite (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
2 Achievement of Open-Celled Microcellular Foam by Control of Processing Parameters (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 Comparing super critical and chemical foaming of polymethacrylimide (PMI) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 Compressive Strength of Sustainable Waste Rubber /Geopolymer /Concrete (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
5 Dynamic-Mechanical Properties of Fumed Nanosilica-SBR Composites Prepared by a New Strategy in Melt Mixing (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
6 Dynamics of Filler Network in the Highly Nanofilled Systems (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
7 Effect of Particle Size Distribution of Silica Fillers on Rheometric Properties of Styrene Butadiene Rubber Compounds (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 Flammability of kaolinite layered silicate/ phenolic resin/ asbestos cloth nanocomposite (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
9 Investigation of the changes of mechanical properties of polymethacrylimide (PMI) with density (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 Polymer Adsorbed Layer and Available Surface Area of Fillers in the Nanocomposites (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
11 Thermal conduction mechanism of the high performance layered silicate resol type phenolic resin nanocomposite (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 Thermal degradation process of a char forming phenolic matrix composite (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی آمیزه پلی وینیل کلراید / اکریلونیتریل ـ بوتادین رابر (PVC/NBR) جهت تهیه کاغذ مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 تولید ورقه های میکرو متخلخل پلی وینیل کلراید و پلی وینیل کلراید/ اکریلونیتریل-بوتادین رابر (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 خشک کردن قطعات الومینای ژل ریزی شده توسط روکش مایع خشک کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
16 ردیابی اثر خواص ریولوژیکی نانوکامپوزیت های پلی استایرن- اکسید روی بر مورفولوژی فوم در فرآیندناپیوسته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
17 مدلسازی سینتیک تشکیل غشاء نانوکامپوزیت پلی وینیل کلراید/سیلیکا در فرایند وارونگی فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
18 مروری بر خواص الکتریکی و کاربردهای کامپوزیت های رسانا بر پایه ترموپلاستیک الاستومرها در سنسورهای پیزورزیستیو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پلیمر ایران
19 مطالعه اثر درصد ذرات نانو اکسید آلومینیوم و دما بر هسته گذاری در فرآیند ابرسازی نانو کامپوزیت پلی استایرن‐ اکسید آلومینیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران