دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران

دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت معلم

دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران

Dr. Yaghob Fathollahi

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت معلم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.