دکتر علی قائدنیای جهرمی

دکتر علی قائدنیای جهرمی مدیر عامل موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش

دکتر علی قائدنیای جهرمی

Dr. Ali Ghaeidniaye jahromi

مدیر عامل موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.