دکتر علی قائدنیای جهرمی

دکتر علی قائدنیای جهرمی مدیر عامل موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش

دکتر علی قائدنیای جهرمی

Dr. Ali Ghaeidniaye jahromi

مدیر عامل موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر در نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 1
2 تاثیر شناخت درمانی هستی نگر بر تحریفات شناختی زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی: مطالعه مورد منفرد (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 3
3 رابطه بین صمیمیت زناشویی، الگوهای ارتباط زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی کارکنان متاهل دانشگاه خوارزمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 3
4 مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV) و افراد بهنجار (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 6
5 مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
6 مقایسهی اختلال های نقص توجه/بیش فعالی، رفتار مقابلهای و سلوک در دانش آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی معتادان مراکز کاهش آسیب اعتیاد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
2 اثربخشی گروه درمانی وجودی بر تاب آوری و اضطراب مرگ در مردان کارتن خواب معتاد تزریقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
3 ارزیابی مداخلات روانشناختی در مراکز کاهش آسیب اعتیاد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
4 تجریه زیستی زنان آسیب دیده خشونت خانگی(همسرآزاری) دارای همسر مصرف کننده مواد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
5 رفتار زورگویی در پسران دبیرستانی: نقش عزت نفس، خشونت خانوادگی، رابطه والد- فرزندی و حمایت اجتماعی ادارک شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
6 نقش نظارت والدینی و پیوند با مدرسه در بروز قلدری در نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
7 هوش معنوی و صمیمیت در بین زنان متاهل مبتلا به بیماری کرونا و سالم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران