آقای پروفسور جواد فیض

پروفسور جواد فیض استاد دانشگاه تهران

آقای پروفسور جواد فیض

Prof. Javwad Faiz

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور جواد فیض در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش ماشینهای الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 4
2 آموزش مهندسی مکاترونیک در دانشگاه های کانادا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 27
3 روش های عددی محاسبه میدان ها و پتانسیل الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز امضای جریان خط استاتور برای شناسایی عیب اتصال حلقه موتورهای القائی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
2 آنالیز حالتهای گذرای متورهای القائی و تأثیر آنها بر شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی برق
3 اثر اشباع مغناطیسی بر شاخص نوسان پاندولی در تشخیص عیب اتصال حلقه موتورهای القایی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
4 اثر اشباع مغناطیسی بر شاخص های غیر تهاجمی عیب اتصال حلقه سیم پیچی استاتور در موتور القایی س هفاز (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
5 انتخاب بهینه زوایای تحریک در ژنراتور سوئیچ رلوکتانس سرعت زیاد (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
6 بررسی اثر اشباع در ژنراتور سنکرون قطب برجسته با در نظر گرفتن مدل حوزه فاز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
7 بررسی اثر جریان هجومی بر روی سیم پیچ های ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
8 بررسی خازن های مورد نیاز در ژنراتور القائی سه فاز مستقل با در نظر گرفتن تلفات هسته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی برق
9 بررسی رفتار ژنراتور آسنکرون بعد از جدا شدن از شبکه سراسری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
10 بررسی عملکرد موتور القائی سه فاز روتور قفسه ای تحت شرایط ناهم محوری مرکب (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
11 تاثیر تغییرات ویسکوزیته روغن ومقاومت سیم پیچی ها در اثر تغییر درجه حرارت بر قابلیت بارگذاری ترانسفورمرهای غوطه ور در روغن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
12 تپ چنجر الکترونیکی ترانسفورماتورهای توزیع و بهبود کیفیت توان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
13 تشخیص خطای شکستگی میله های روتور در موتور القایی قفس سنجابی به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
14 تعاریف نامتعادلی ولتاژ و تأثیر آنها بر تحلیل عملکرد موتور القایی سه فاز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
15 تعیین تلفات هسته موتور سوئیچ رلوکتانس براساس داده های طراحی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
16 تعیین خازن مینیمم برای راه اندازی ژنراتور القائی خود تحریک شونده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 تولید PWM به کمک DTC یک موتور PMS (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
18 سلف های هوایی و روش طراحی یکنوع خاص از آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی برق
19 طراحی بهینه ژنراتور آهنربای دائم بادی برای بار یکسوکننده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
20 طراحی ژنراتور الکتریکی سوئیچ رلوکتانس برای تبدیل انرژی بادی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
21 طراحی و شبیه سازی سیستم تبدیل مستقیمAWSبرای تولید برق از انرژی امواج در دریای خزر (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
22 عملکرد ترانسفورمرها با بارهای دینامیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
23 کار گذرای ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی برق
24 کنترل دور موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
25 محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورناتور به کمک محاسبه انرژی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
26 محاسبه تلفات وا صلاح مقادیر اسمی ترانسفورماتورهای توزیع تحت بارهای غیرخطی بکمک روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
27 مدل سازی اشباع CT به کمک EMTP و جبران سازی آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
28 مدلسازی حرارتی سیم پیچ ترانسفورمر با استفاده از کوپل میدانهای مغناطیسی و حرارتی در محیط المان محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 مقایسه دو مدل تحلیلی و مدارمعادل مغناطیسی بهبودیافته درپیش بینی رفتاردینامیکی موتورسوئیچ رلوکتانس با استفاده از نتایج تجربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
30 یک مدار معادل غیرخطی جدید جهت محاسبات اتصال کوتاه و بی باری در ترانسفورماتور چهار سیم پیچه کششی خشک (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق