دکتر داوود فتحی

دکتر داوود فتحی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر داوود فتحی

Dr. Davood Fathi

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.