دکتر حسن حقیقت نیا

دکتر حسن حقیقت نیا Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

دکتر حسن حقیقت نیا

Dr. Hasan Haghighatnia

Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات قارچ میکوریزی، باکتری‌های محرک رشد و کود دامی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های رشد گل محمدی (Rosa demascena) در منطقه لایزنگان استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 2
2 اثرات قارچ های میکوریز آربسکولار و سطوح آبیاری بر عملکرد و ویژگی های رشد درختان لیمو (Citrus aurantifolia) در داراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 10، شماره: 1
3 ارزیابی شاخص های تحمل به شوری آب آبیاری در ارقام و لاین های جدید گلرنگ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 7
4 تعیین آستانه اقتصادی کم آبیاری پنبه در شهرستان داراب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 4
5 ویژگی های جذب سطحی روی در برخی از خاکهای زیر کشت برنج استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
6 ویژگی های جذب سطحی روی در برخی از خاکهای زیر کشت برنج استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تحمل به شوری لاین ها و ارقام جدید گلرنگ در داراب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 ارزیابی عملکرد دانه اجزای آن با استفاده از شاخصهای حساسیت و متحمل به تنش در ژنوتیپهای گندم در شرایط تنش خشکی پس از گلدهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات عمده زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بختاجرد داراب، استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
4 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات گندم وذرت درایستگاه تحقیقات کشاورزی بختاجرد داراب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
5 بررسی اثر پتاسیم گوگرد، روی منیزیم و منگنز بر خواص کمی و کیفی پنبه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی اثر تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد و نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط گرم و خشک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی اثرات تلقیح قارچهای میکوریزی تحت رژیمهای مختلف رطوبتی در درختان لیمو (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
8 بررسی اثرات سیستم های تناوب زراعی مختلف بر عملکرد دانه گندم و اجزا آن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی اثرات عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی تاثیر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر عملکرد رویشی و تولید محصول خیار گلخانه ای (cucumis sativus) تحت تنش های مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 بررسی تاثیر مصرف توام کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص مدیریت کربن آلی خاک در کشت کلزا در داراب فارس (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
12 بررسی تاثیربرخی پارامترهای آلودگی شیمیایی فاضلاب تصفیه نشده شهر داراب بر زمینهای پایین دست شهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
13 بررسی چگونگی حرکت باکتریهای کلیفرم رودهای درستونهای خاک دست نخورده (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
14 تاثیر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر عملکرد خیار گلخانه ای (cucumis sativus) تحت تنش های مختلف شوری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
15 تعیین میزان و روش مصرف فسفر در لاین های پیشرفته کنجد در داراب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
16 تعیین میزان و زمان مصرف نیتروژن در لاین های پیشرفته کنجد در داراب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تعیین وضعیت تغذیهای باغات پرتقال والنسیا در جنوب فارس با استفاده از روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- بررسی تاثیر سیلیکات پتاسیم بر گندم رقم شیرودی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- مدیریت تلفیقی تغذیه کلزا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 مدیریت تلفیقی تغذیه ذرت در داراب (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب