دکتر محمد فخرالاسلام

دکتر محمد فخرالاسلام استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد فخرالاسلام

Dr. Mohammad Fakhroleslam

استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استانداردسازی اسانس ها در جهت نیاز صنایع مختلف مصرف کننده مطالعه موردی: اسانس نعناع دشتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اندازه گیری میزان غیرخطی بودن فرایندهای شیمیایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 Optimization Studies on Hydroisomerization and Hydrocracking of Long Chain n-Paraffins in Tubular Fixed-Bed Reactors (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 تجزیه و تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه رانکین آلی (ORC) برای تولید برق از منبع زمین گرمایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
5 جذب زیستی وحذف یون سرب از پسماندهای صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
6 حذف LAS از پس آب خروجی تصفیه فاضلاب خانگی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
7 شبیه سازی دینامیک شبکه ی انتقال گازطبیعی با شبکه عصبی پسخور (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 شبیه سازی عددی فرآیند رطوبت زنی و سرمایش با پد تبخیری و باد طبیعی در یک گلخانه دریایی در منطقه چابهار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 طراحی ساختار یک همزاد دیجیتال به منظور جداسازی دی اکسیدکربن از مخلوط آن با متان با استفاده از فرایندجذب سطحی با تناوب فشار PSA (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی هوش مصنوعی، علم داده و تحول دیجیتال در صنعت نفت و گاز
10 کنترل بهینه و مدیریت موجودی خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 کنترل بهینه ی دیابت نوع1 براساس تعیین سناریوی بهینه ی تغذیه و تزریق انسولین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 مدلسازی و شبیه سازی دینامیک پنل خورشیدی سیلیکونی مجهز به محفظه ماده تغییر فاز در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
13 مدلسازی و شبیه سازی فرآیند رطوبت زنی غشایی هوای خشک جهت استفاده درسامانه ی پیل سوختی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 مدلسازی و کنترل شرایط عملیاتی گلخانه های تونلی با سرمایش تبخیری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 همنواسازی سیستم های آشوبناک چندمتغیره با استفاده از مشاهده گرتطبیقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران