دکتر احمدعلی فخیمی

دکتر احمدعلی فخیمی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمدعلی فخیمی

Dr. Ahmad ali Fakhimi

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توام نرخ بارگذاری و طول شکاف در مقاومت کششی برزیلی سنگ (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 21
2 ارائه روش نوین در یافتن سطح لغزش بحرانی در شیروانیهای خاکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 18، شماره: 2
3 ارائه روش نوین در یافتن سطح لغزش بحرانی در شیروانیهای خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 18، شماره: 2
4 معرفی یک برنامه رایانه ای برای تحلیل مسائل غیر خطی و دینامیکی با تغییر شکلهای بزرگ و کاربرد آن در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 19، شماره: 1
5 معرفی یک برنامه رایانه ای برای تحلیل مسائل غیر خطی و دینامیکی با تغییر شکلهای بزرگ و کاربرد آن در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از تحلیل برگشتــی در تخمین پارامترهای خاک در پروژه تونلهای بزرگراه رسالت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
2 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری پی های نواری سطحی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
3 بررسی شکست ، خزش و رمبش اشباعی سنگریزههای کنگلومرایی سد مسجدسلیمان با استفاده از ادومتر مقیاس متوسط (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 بررسی عددی اثر توام اندازه ذرات و نرخ بارگذاری بر مقاومت کششی سنگ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 تحلیل پایداری و طراحی پوشش تونل زیردریائی خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
6 مطالعه عددی اثر یک دانه بیش ازاندازه بزرگ بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
7 مطالعه عددی اثر یک دانه بیش ازاندازه بزرگ بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک در آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی