دکتر حجت اله فراهانی

دکتر حجت اله فراهانی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حجت اله فراهانی

Dr. Hojjatolla Farahani

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روان درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر «بن مایه تعارضی ارتباط» بر رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 14، شماره: 4
2 اثر سبکهای هویت بر افسردگی، اضطراب، و استرس دانشجویان: نﻘش واسطهی تعهد هویت (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 3، شماره: 9
3 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر اینترنت در کاهش وزن و افزایش خودکارآمدی سبک زندگی از طریق گروه مجازی: در طی اپیدمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 3
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و پریشانی روان شناختی در بیماران مبتلابه کمردرد مزمن دارای اضطراب کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 7، شماره: 4
5 اثربخشی ذهن آگاهی کودک محور بر توجه و بازداری پاسخ دانش آموزان دارای نارسانویسی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 10، شماره: 1
6 ارتباط بین ابعاد روابط موضوعی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 1
7 ارزیابی مدل تاثیر ویژگی های شخصیتی و مهارت های خودتنظیمی بر شدت نشانه های پیش از قاعدگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 13، شماره: 49
8 ارزیابی مدل فراتشخیصی لینچ برای اختلالات درونیسازی در رابطه با هراس اجتماعی: مدلیابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 4
9 الگوی ساختاری استفاده آسیب زای مادران از اینترنت و مشکلات رفتاری کودکان با میانجی گری تعامل مادر- کودک (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
10 برازش مدل ساختاری رابطه بین سبک های د ل بستگی و طرح واره های هیجانی با توجه به متغیرهای میانجی نظم جویی هیجانی و انعطاف پذیری شناختی با رغبت به ازدواج (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 21، شماره: 1
11 بررسی ارتباط سلامت روانی و درد مزمن در کودکان و نوجوانان: یک مطالعه مروری نظام مند (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 22، شماره: 6
12 بررسی تاثیر حمایت همتا بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا دوره: 23، شماره: 3
13 بررسی تاثیر حمایت همتا بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 23، شماره: 3
14 بررسی شیوع مشکلات تحولی احتمالی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در کودکان ۵-۲ ساله مهدهای شهرستان تهران (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 20، شماره: 1
15 بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی نقش تعدیل کننده ی خودکارآمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 21
17 بررسی نقش خانواده و کاستی های موجود در مداخلات کاهش استفاده کودکان از رسانه های دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 4
18 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 19، شماره: 1
19 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس کمال گرایی معنوی/مذهبی- ۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 42
20 پیش بینی اهمال کاری تصمیم گیری با توجه به ترس از شکست، خود شفقت ورزی و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 4
21 پیش بینی تاثیر تحریف های شناختی و شدت قمار بر ولع قمار در افراد مبتلا به اختلال قمار با نقش تعدیل کننده سابقه مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 25، شماره: 2
22 پیش بینی تعهد زناشویی براساس طرحوارههای ناسازگار اولیه (حیطه جدایی/ طرد): نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر گوشی هوشمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
23 پیش بینی سنکوپ وازوواگال براساس متغیرهای توجه درون ­پرداز و حساسیت اضطرابی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 2
24 تاثیر آموزش خودمراقبتی بر عملکرد بیماران MS یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا دوره: 25، شماره: 5
25 تاثیر آموزش خودمراقبتی بر عملکرد بیماران MS یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 25، شماره: 5
26 تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 6، شماره: 2
27 تحلیل دیداری و آماری داده ها در طرح های آزمایشی تک موردی: راهنمایی برای پژوهشگران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 2
28 تحلیل شبکه در پژوهش های روانشناختی همراه با کاربست و تفسیر نرم افزار R (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 1
29 رابطه بین نشانگرهای زیستی و شدت تنگی عروق کرونری: نقش تعدیل کننده مزاج عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 10، شماره: 1
30 رابطه خودتفسیری و آشفتگی شخصی با همدلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 21، شماره: 2
31 رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی (MPS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 2
32 روش شناسی واکاوی "شکست درمان" در پژوهش های روان درمانی: راهنمای بالینگران و پژوهشگران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 2
33 ضروریات طراحی و رواسازی مقیاس های روانشناختی: راهنمایی برای پژوهشگران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 2
34 طراحی پروتکل یکپارچه نگر تحت وب مبتنی بر خودمراقبتی و بررسی روایی آن در بیماران دیابتی نوع دو؛ مورد تک آزمودنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 7، شماره: 1
35 طراحی مقیاس امکان سنجی برنامه های آموزشی و روان درمانی: راهنمایی برای پژوهشگران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
36 فرا ترکیب و فرا تحلیل درعمل همراه با کاربست R (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 21، شماره: 2
37 گام های عملی طراحی بسته های درمانی، مداخله ای و آموزشی در پژوهش های روان شناختی: رویکرد نقشه نگاری مداخله (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 1
38 محاسبه و توجیه حجم نمونه در پژوهش های علوم روانشناختی:باکاربرد نرم افزار G*Power (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
39 مداخلات مبتنی بر همتا با تمرکز بر مدل های چهره به چهره و تلفنی در مدیریت دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 5، شماره: 2
40 نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 3
41 نقش تعدیل کننده شخصیت نوع D در رابطه بین نشانگرهای زیستی و شدت تنگی عروق کرونری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
42 نقش رگه قدردانی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی و فاعلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 29
43 نقش مهارت های اجتماعی در اعتیاد به اینترنت دانشجویان علوم پزشکی با میانجیگری متغیر خودکارآمدی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 9، شماره: 6
44 نقش واسطه ای نظم جویی هیجانی در رابطه بین روان سازه های سازش نایافته اولیه و نشانه های اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 66
45 ویژگی های روان سنجی شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده (FACI۸) در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 15، شماره: 3
46 ویژگی های روان سنجی مقیاس کشمکش های مذهبی و معنوی در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
47 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذت در دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
48 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 2
49 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس های فرسودگی و وسواس کووید-۱۹ در دانشجویان، طی همه گیری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 4
50 ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس ذهنی سازی عاطفه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 28، شماره: 4
51 ویژگی های روانسنجی مقیاس تغییر در رفتارهای مرتبط با سبک زندگی طی همه گیری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 5
52 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 2
53 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان چندبعدی معنوی بر دشواری در تنظیم هیجان، احساس تنهایی وافسردگی بیماران مبتلاء به میگرن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
2 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر سرمایه های روانشناختی، تحمل ابهام و کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به سردرد مزمن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
3 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی والدگری، همدلی زناشویی و کیفیت زندگی زنان مبتلاء به میگرن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران با عنوان: ازدواج موفق و فرزندپروری سالم
4 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر فاجعه سازی درد، اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلاء به آرتریت روماتوئید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
5 اختلال استرس پس از آسیب و رشد پس از آسیب در مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
6 بررسی اعتبار و پایایی ویژگی های روانسنجی مقیاس رویکرد چندجانبه ی جنسی(( MSAQ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
7 بررسی تاثیر آموزش تکنیک آرام سازی بر اضطراب مادران کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت استان کردستان در سال 1389 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
8 بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری با عملکردهای اجرایی در بین کودکان 8 - 5 ساله مبتلا به اختلال اتیسم خفیف و متوسط در تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 بررسی عوامل موثر بر استفاده از سرویس دوچرخه اشتراکی با وجود شیوع همه گیری کرونا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 بررسی نقش تعدیل کنندگی فرونشانی و نقش واسطه ای حساسیت بین فردی در رابطه بین سبک های فرزندپروری و نشانه های اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
11 ترجمه و بررسی اولیه ی روانسنجی پرسش نامه ی فرافرزندپروری یا MPQ فارسی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
12 خشنودی زناشویی و خودآگاهی جنسی: تعدیل گری دانش سلامت جنسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
13 رابطه ذهن آگاهی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
14 رابطه هوش معنوی و سلامت روان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
15 رواسازی مقیاس رضایت از سفر در استفاده بانوان از حمل ونقل اشتراکی در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 شناسایی رابطه بین نیمرخ روانی بیماران سوختگی با سطوح مختلف سوختگی بیمارستان بعثت همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
17 طراحی دبیرستان فنی و حرفه ای پسرانه در باخلج اراک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
18 مروری نظام مند بر کلیه برنامه های مدیریت رفتاری والدین با هدف کاهش مشکلات رفتاری برای کودکان سنین پیش دبستانی (دریافت مقاله) همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه
19 معرفی مفهوم فرافرزندپروری و مروری بر ادبیات آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
20 مقایسه رضایت زناشویی، سلامت روانی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان با و بدون ابتلاء به سندرم پیش از قائدگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران با عنوان: ازدواج موفق و فرزندپروری سالم
21 مقایسه سلامت معنوی، سبکهای دلبستگی و حمایت اجتماعی در دانشجویان با وبدون ابتلاء به درد مزمن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
22 مقایسه کیفیت خواب، تاب آوری و رضایت زناشویی در بیماران مبتلاء به درد مزمن با و بدوناضطراب درد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
23 نقش دین و معنویت در اضطراب مرگ سالمندان: یک مطالعه مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
24 نقش سرسختی، سرمایه های روانشناختی و رضایت از زندگی در پیش بینی بهزیستیمعنوی سالمندان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
25 نقش ناگویی هیجانی، حساسیت اضطرابی و اضطراب درد در پیش-بینی عملکرد جنسی زوجین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران با عنوان: ازدواج موفق و فرزندپروری سالم
26 نقش همتایان در مدیریت بیماری دیابت نوع دو(مروری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قلب و ورزش