دکتر سجاد فرجی دیزجی

دکتر سجاد فرجی دیزجی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سجاد فرجی دیزجی

Dr. Sajad Faraji dizaji

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رانت منابع طبیعی و توسعه سیاسی براستقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 27، شماره: 19
2 اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاور تعمیم یافته) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 20، شماره: 2
3 Health Shock Indicators in Developing Countries: A Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
4 برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با استفاده از متغیرهای انضباط مالی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 4
5 بررسی تاثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
6 بررسی نقش انرژی تجدید پذیر، انرژی تجدید ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 3
7 بررسی نقش مالیات کربن و یارانه های سوخت های فسیلی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب OECD (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 4
8 تاثیر تحریم ها بر تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
9 تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت(شواهدی از کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 75
10 تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 4، شماره: 3
11 تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 48
12 دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال توسعه صادر کننده نفت (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 4
13 مخارج بهینه سلامت، ارزش پولی یک زندگی آماری و سرمایه سلامت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 78
14 نقش اقتصادی نمایندگی های دیپلماتیک در توسعه صادرات (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 94
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
2 تاثیر تحریم بر تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و شرکای تجاری آن از سال 2000 تا 2014 با رویکرد رهایی اقتصاد متکی به نفت ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
3 تاثیراعمال و لغو تحریم ها بر تجارت خارجی ایران: با تاکید بر تجارت نفتی و غیرنفتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم