دکتر مهدی فروزنده مقدم

دکتر مهدی فروزنده مقدم دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی فروزنده مقدم

Dr. Mahdi Forozandeh moghadam

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی اسپیرامایسین جهت درمان توکسوپلاسموزیس تجربی در رت با استفاده از روش Real-time NASBA (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 8، شماره: 3
2 اثر داربست «آلوگرافت استخوانی معدنی شده» با پوششی از سلول های استرومال خون بند ناف، بر تکثیر برون تن سلول های بنیادی خونساز CD۳۴+ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 9، شماره: 3
3 اثر نانوپلیمرهای چیتوزان در فعال سازی سلول های دندریتیک مشتق شده از مغز استخوان موش (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 21، شماره: 2
4 افزایش جمعیت سلول های بنیادی خونساز بند ناف CD۳۴+ با استفاده از افزایش بیان ژن HOXB۴ در طی کشت ازدیادی این سلول ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 9، شماره: 3
5 القای تمایز بن یاخته های مزانشیمی خون بندناف انسان به رده یاخته های شبه هپاتوسیتی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 2
6 Cloning and Expression of N-teminal Domain of Pseudomonas aeruginosa Flagellin and Evaluation of Antibodies Raised against it on Motility Inhibition of Pseudomonas aeruginosa (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 80
7 بررسی سرولوژیکی Neospora caninum درگاوهای شیری هلشتاین منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 4
8 بررسی مرفولوژیکی و مولکولی (28S, rDNA) ایزوله های گوسفندی دیکروسلیوم در استان های شمالی و مرکز ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
9 بررسی ورود باکتری Listeria monocytogenes به حالت «زنده اما غیر قابل کشت» در فرآیند حرارتی فرآوری مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 58
10 به کارگیری روش NASBA Real-time با استفاده از Molecular Beaconبرای تشخیص ویروس HCV (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 9، شماره: 1
11 در ایزوله های بالینی ica تشکیل بیوفیلم و حضور ژن های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بخش مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 115
12 ردیابی کمی توکسوپلاسماگوندیی توسط Real time PCR با استفاده از پروب Molecular beacon در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 4
13 طراحی وکتور لنتی ویروسی pLEX-LAMP-DARPin جهت بیان دارپین هدفمند علیه HER۲ در سطح اگزوزوم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 151
14 مقایسه روش های مختلف استخراج DNA به منظور مطالعه مولکولی انگل های فاسیولا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 3
15 میزان شیوع و شدت آلودگی به فاسیولوزیس دامی در شش استان ایران طی سال های 1388 تا 1389 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افرایش فعالیت خودبازیابی سلول های خون ساز بندناف +CD34 با استفاده از افزایش بیان ژن Zfx (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 بررسی میزان بیان miR-373 و miR-520c به عنوان مارکر حد فاصل پیشرفت و انتشار سرطان در رده سلولی MDA-MB231 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 بررسی نقش miR-21، تنظیم کننده ی اصلی متاستاز، در شروع سرطان سینه در انسان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 تولید آنتی بادی نوترکیب در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
5 شناسایی باکتری Ecoli ATCC 25922 با روش PCR-ELISA (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 مهار بیان ژن CXCR1 توسط وکتور لنتی ویروسی حامل microRNA در رده سلولی سرطانی سینه MDA-MB231 غنی از سلول های بنیادی سرطانی به منظور القای مرگ سلولی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
7 مهار بیان ژن TPD52 در سلول های رده سرطان سینه MCF-7 به وسیله microRNA سنتتیک به منظور بررسی اثرات آن بر مرگ سلول ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 مهار بیان ژنCXCR1 توسط وکتور لنتی ویروسی حامل microRNA در رده سلولی سرطانی سینه MDA-MB231 غنی از سلول های بنیادی سرطانی به منظور القای مرگ سلولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی