دکتر سامره فلاحتکار

دکتر سامره فلاحتکار استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سامره فلاحتکار

Dr. Samereh Falahatkar

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات پوشش و کاربری اراضی با تکیه بر علوم دور سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 68
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث آزادراه قمیشلو با استفاده از روش ماتریس ICOLD و چک لیست (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی اصفهان در ۴ دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
4 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی اصفهان در ۴ دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
5 پایش تغییرات ماهانه و فصلی گاز متان با استفاده از دادههای ماهواره GOSAT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 2
6 تاثیر افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن بر ذخیره کل آب ایران با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 1
7 تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک دربخشی از اراضی شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
8 تحلیل سری زمانی سنجه های جذب هواویز سنجنده های SCIAMACHY و GOME-۲ در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 1
9 تغییرات غلظت گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن و متان در ارتباط با متغیرهای محیطی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 4
10 تغییرات فضایی- زمانی شکل شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان مازندران با به کارگیری سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 9، شماره: 1
11 کمی سازی رابطه بین انتشار گاز دی اکسید کربن با بعد فشردگی شکل شهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
12 کمی سازی معیارهای بصری پوشش اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: جنگل های دو هزار سه هزار تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 10
13 نقش جریانات باد بر منشا غلظت گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در مقیاس استانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مجازی و کاربرد آن در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 اثرات افزایش غلظت گاز دی اکسیدکربن بر ذخیره کل آب ایران با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
3 الگوی مکانی گاز دی اکسید کربن ایران در سال 2013 با استفاده ازدادههای ماهواره اییGOSAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
4 امنیت غذایی و پایش ماهواره ای تغییرات منابع آب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 امنیت غذایی و پایش ماهواره ای تغییرات منابع آب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بارز سازی تغییرات گسترش مناطق شهری و کاهش اراضی کشاورزی اصفهان با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
7 بررسی تغییرات پوشش اراضی پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک در سنجنده های TM ، +ETM و OLI ماهواره لندست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
8 بررسی تغییرات سیمای سرزمین شکل شهر نکاء با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
9 بررسی تغییرات ماهانه ی دی اکسید کربن ایران با استفاده از داده های ماهواره ایی GOSAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست
10 بررسی توانایی شاخص NHI در شناسایی ناهنجاری حرارتی ناشی از مشعل سوزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
11 بررسی توانایی مدل CA مارکوف در پیش بینی نقشه پوشش اراضی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
12 بررسی توانایی مدل GEOMOD درپیش بینی تغییرات پوشش اراضی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 بررسی روند تغییرات دی اکسیدنیتروژن ایستگاه های زمینی در محدوده اجرایی طرح زوج و فرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
14 بررسی روند رشد شهر اصفهان طی 5 دهه گذشته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
15 پایش تغییرات اراضی کشاورزی شهرستان شهرضا با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
16 پایش گاز های آلاینده هوا با استفاده از فناوری سنجش از دور ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
17 پایش ماهواره ای تغییرات آلاینده دی اکسید نیتروژن کلانشهر تهران در دوران همه گیری بیماری کرونا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی محیط زیست کاربردی
18 پایش ماهواره ای دی اکسیدنیتروژن هوای آزاد در مقیاس ملی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
19 پهنه بندی شاخص های آلودگی نفتی؛ نیکل و وانادیوم در رسوبات منطقه جنوب غربی خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
20 پیش بینی تغییرات ذخیره کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربری اراضی درمنطقه دیلمان استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
21 تحلیل تخریب زمین بوم سازگان مرتعی حوزه آبخیز شازند با استفاده ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
22 تحلیل تغییرات بلندمدت دی اکسیدنیتروژن کلانشهر تهران با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
23 تحلیل تغییرات مکانی پوشش اراضی فریدونکنار با استفاده از دادههای دورسنجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
24 تحلیل سری زمانی شاخص AAI سنجنده GOME-2 در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
25 تحلیل سری زمانی شاخص AAI سنجنده GOME-2در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 تهیه نقشه ی پوشش اراضی با استفاده از تصاویر OLI و روش MLP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
27 کاربرد زمین آمار در مدیریت توسعه پایدار: توزیع مکانی تراکم کربن آلی در رابطه با بافت خاک (منطقه مورد مطالعه: دیلمان، گیلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
28 کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در معرفی شهرهای کم کربن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
29 کمی سازی تنوع فیلوژنتیک: مکمل روش های سنتی در حفاظت از تنوع زیستی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
30 کمی سازی تنوع فیلوژنتیک: مکمل روش های سنتی در حفاظت از تنوع زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
31 کمیسازی تغییرات آلاینده دی اکسید گوگرد شهرستان اصفهان با استفاده از ماهواره Sentinel-۵p (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی محیط زیست کاربردی
32 مدیریت ترسیب کربن خاک اراضی کشاورزی با استفاده از مدل EPIC (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
33 مروری بر روش های پایش ماهواره ایی گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
34 مروری بر مدلهای توزیع گونه با معرفی مدل همادی Ensemble (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
35 معرفی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if? در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
36 مقایسه کارایی الگوریتم حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی در تهیه نقشه پوشش اراضی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
37 مکان یابی پهنه های بهینه گردشگری در شهرستان آمل با استفاده از ‏روش روی همگذاری وزن دار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
38 مکانیابی مناطق مناسب جهت استحصال آب از رطوبت هوا در استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی