مهندس عطیه شمس زاده

مهندس عطیه شمس زاده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی، مدیر روابط عمومی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

مهندس عطیه شمس زاده

Atie Shamszade

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی، مدیر روابط عمومی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.