دکتر محمد غلامی

دکتر محمد غلامی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

دکتر محمد غلامی

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی: شهر استخراجی عسلویه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 4
2 اولویت بندی مولفه های حکمروایی شایسته شهری ازدیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مورد مطالعه؛ شهر بوکان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 28
3 بررسی ارتباط بین خشکسالی اقلیمی و مکان گزینی روستاها (مطالعه موردی: استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 3
4 بررسی تاثیر هویت کالبدی بر انسجام اجتماعی مطالعه موردی؛ محله اوین شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 30
5 بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونه موردی: شهر همدان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 39
6 بررسی و تحلیل پیامدهای اقتصادی- جمعیتی خشکسالی در مناطق شرقی ایران (استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 29
7 تحلیل سفرهای درون شهری در شهرهای میانه اندام مطالعه موردی: بندر بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 4
8 تحلیل محدودیت های ژئومورفولوژیکی در گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی ( مطالعه موردی: شهر مهر در جنوب استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 12
9 تحلیل مراکز ثقل اداری- خدماتی شهر بر اساس اصول پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: شهر بوئین زهرا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 6
10 تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
11 تعیین راهبردهای توسعه شهری پایدار در شهرهای استخراجی مطالعه موردی: شهر استخراجی عسلویه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
12 ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
13 سنجش و ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند (مورد مطالعه: شهر برازجان) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 5
14 شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان شیراز با استفاده از تکنیک SWOT و مدل ANP (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 2
15 شهرهای کوچک و نظام کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی؛ شهر لامرد در استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 1
16 مکان یابی بهینه استقرار پایگاه های امداد و نجات در شرایط وقوع زلزله (مطالعه موردی: بخش مرکزی و چاهورز شهرستان لامرد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
17 مکان‌یابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از GIS و AHP (مطالعۀ موردی: شهر ساحلی- صنعتی عسلویه) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاب آوری محله های تاریخی شهر بوشهر در برابر مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 ارزیابی شهر چغادک از منظر ملاحظات برنامه ریزی پدافند غیرعامل شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 ارزیابی وضعیت میدان تره بار شهرستان بوشهر با استفاده از مدل سوات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
4 اسکان غیررسمی علل، پیامدها و راه حلها مورد مطالعه : شیرآباد زاهدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
5 بررسی تاثیر جهانی شدن بر هویت فرهنگی ( مورد مطالعه: دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر جم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
6 بررسی تطبیقی ارتباط سازگاری اجتماعی با وضعیت فرهنگی اجتماعی خانواده ها در بین زنان شاغل و غیر شاغل شهر دزفول (مطالعه موردی: کوی فرهنگ شهر شرقی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
7 بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری درطرح جامع و تفصیلی شهرزنجان طی دهه های 1365-85 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
8 بررسی توانمندی های شهرستان شیراز درزمینه جذب گردشگر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
9 بررسی میزان سرمایه اجتماعی با تاکید بر مشارکت اجتماعی در شهر ساحلی دیر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
10 بررسی نظام سنتی تقسیم آب کشاورزی در جنوب استان فارس (مورد مطالعه؛ تنگ گری خوزی، شهرستان مهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
11 بررسی نقش دولت درمدیریت و توسعه شهرهای مرزی نمونه موردی شهرمرزی سقز (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
12 بررسی و تحلیل سطوح توسع یافتگی در مناطق 9 گانه شهر شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها
13 بررسی و تحلیل نظام شهری استانهای ساحلی خلیج فارس (هرمزگان و بوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
14 بررسی ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی (مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی واحد سازمان منطقه ویژه عسلویه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
15 تحلیل اثرات کیفی مسکن شهری بر زندگی مطلوب شهروندان (نمونه موردی: شهر جدید پردیس) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
16 تحلیل عملکرد برنامه های تامین مسکن در مناطق شهری ایران موردمطالعه؛ پروژه مسکن مهر شهرک مهرگان قزوین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
17 تحلیل عوامل موثر برآسیب پذیری ساختار کالبدی روستا- شهر با تاکید بر عامل فرهنگی (مورد مطالعه روستا- شهر سگزآباد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
18 تحلیل عوامل موثربرگسترش گردشگری پایدارشهری با استفاده از مدل راهبردی swot نمونه موردی: شهرزنجان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
19 تحلیل کارایی محلات شهری بوشهر از لحاظ شاخص های شهر خلاق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
20 تحلیل محتوایی مقاله های منتشر شده با موضوع اسکان غیررسمی در مجلات علمی فارسی (1394-1381) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
21 تحلیل میزان رضایتمندی ساکنان از خدمات رفاه عمومی در نظام کاربری اراضی شهری(مورد مطالعه؛ شهرخورموج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
22 تحلیل نظام شهرنشینی در استان همدان با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
23 تحلیل نقش خانه های دوم در توسعه پایدار گردشگری روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان دیر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران
24 مؤلفه های اثر گذار بر شکل گیری و رشد مناطق کلانشهری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
25 مشارکت های مردمی و توسعه شهرمطالعه موردی شهرلامرد دراستان فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
26 نقش مشارکت های مردمی در تامین نیازمندی های عمومی و تاسیسات زیربنایی شهر(مطالعه موردی؛ شهر لامرد در استان فارس) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران