پروفسور حسن ذکی دیزجی

پروفسور حسن ذکی دیزجی دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

پروفسور حسن ذکی دیزجی

Prof. Hasan Zaki Dizaji

دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پیش تیمارهای اسمزی و فراصوت بر کیفیت فرایند خشک کردن ورقه های توت فرنگی به روش خشک کنی هوا داغ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 3
2 ارائه مدل شبکه‌ای برای مدیریت زمانی تعمیرات اساسی دروگر نیشکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
3 ارزیابی دو نوع موزع دقیق کار برای ماشین های قلمه کار نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
4 ارزیابی منابع ایجاد ضایعات طی فرآیند تولید نیشکر و ارائه راهکارهای کاهش ضایعات (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
5 انتخاب خاکورز حفاظتی مناسب خاکهای لومی- سیلتی بر اساس میزان بقایای گیاهی و روش تحلیل مولفهی اصلی (PCA) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 3
6 بررسی اثرات زیست محیطی و مصرف انرژی در تولید چغندرقند و پیش بینی عملکرد محصول با استفاده از مدل های ANN و ANFIS در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی تاثیر افزودن نانوسلولز به سوخت دیزل بر عملکرد و آلایندگی موتور احتراق داخلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
8 بررسی عوامل موثر بر میزان عملکرد تولید نیشکر با هدف افزایش تولید با استفاده از رهیافت داده کاوی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 3
9 بررسی و مقایسه روش های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 20، شماره: 72
10 بهینه سازی چند هدفه تخصیص مکانیزاسیون پایدار در سامانه های محلول پاشی و برداشت محصول برنج (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 53، شماره: 4
11 بهینه سازی چندهدفه جهت تعیین الگوهای بهینه ی عملیات تهیه زمین و کاشت شلتوک با استفاده از الگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
12 بهینه سازی متغیرهای عملکرد و آلایندگی موتور دیزل با استفاده از سوخت دیزل – روغن الکل به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 10، شماره: 3
13 پدیده خشکسالی و نقش مکانیزاسیون کشاورزی در وقوع یا پیشگیری از آن (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
14 تاثیر جایگزینی شکر با پودر شیره انگور بر ویژگی های کیک فنجانی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 30، شماره: 2
15 توسعه سامانه الکترونیکی برای تعیین بار عمودی وارده بر اکسل عقب کمباین غلات در حین حرکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
16 رهیافتی فازی برای بهینه سازی زمانی تعمیرات اساسی دروگر نیشکر با استفاده از روش شبکه ای گرت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
17 ساخت و ارزیابی صفحه موزع شیاردار برای خشکه کاری بذر شلتوک با ردیف کار پنوماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 17، شماره: 66
18 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم انجام به‌موقع عملیات تولید نیشکر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
19 طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
20 طراحی و ساخت سامانه سنجش فراصوتی و بررسی عوامل موثر در اندازهگیری شاخصهای فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
21 طراحی و ساخت سامانه سنجش فراصوتی و بررسی عوامل موثر در اندازهگیری شاخصهای فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 1
22 فناوری بینی الکترونیک برای درجه بندی غیرمخرب گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) فناوری آزمونهای غیرمخرب دوره: 2، شماره: 4
23 مدل‌سازی متغیرهای موثر بر عملکرد نیشکر با استفاده از الگوریتم‌های درخت تصمیم‌گیری C5.0 و QUEST (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
24 مطالعه امکان تامین انرژی تولید تخته نئوپان از باگاس با استفاده از ضایعات نیشکر (مطالعه موردی: کشت و صنعت دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
25 مقایسه دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 17، شماره: 67
26 مقایسه ی عملکرد سم پاش های میکرونر و بوم دار تراکتوری جهت مبارزه با علف های هرز گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
27 واکاوی راهبردی نقش پدافند غیرعامل در توسعه کاربردهای فناوری هسته ای در کشاورزی و صنایع غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 2
28 وضعیت موجود و ارزیابی سناریوها و راهکارهای بهبود انتقال نیشکر به کارخانه تولید شکر (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش تیمار فراصوت بر ساختار و بافت میوه های موز، کیوی و توت فرنگی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
2 ارزیابی کارایی سمپاشهای مرسوم باغات ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
3 ارزیابی مدل های رگرسیونی و تحلیلی نیروی کشش ویژه ادوات خاکورز اولیه در سرعت های پیشروی و عمق های مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
4 استحصال سلولز از زائدات پسماندهای کشاورزی (نخیلات خرما) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
5 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در ارزیابی سفتی کیوی رقم هایوارد به روش فراصوت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 اصول و روشهای اندازه گیری و تحلیل بارهای وارده بر تایر به منظور طراحی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
7 امکان سنجی پایش تغییرات کیفیت گوجه فرنگی تحت بار وارده با بکارگیری تکنیک غیر مخرب فرا صوت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
8 امکان سنجی کشت سبزیجات با استفاده از کارنده نیوماتیک تراشکده کرج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
9 بررسی اثر پیش تیمار بر کیفیت ورقه های توت فرنگی خشک شده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
10 بررسی اثر فرایند پلاسمای سرد بر کاهش باکتری های کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت در سبوس گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
11 بررسی امکان تولید گیاهچه نیشکر به روش کشت تک جوانه جهت واکاری در کشت و صنعت امیرکبیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
12 بررسی برخی عوامل موثر بر تلفات برداشت گندم توسط کمباین جاندیر 599 با استفاده از مدلهای ریاضی به منظور کاهش تلفات کمباین مطالعه موردی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
13 بررسی تاثیر افزودن نانوذرات گیاهی به سوخت دیزل بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
14 بررسی تاثیر عمق کار تیغه و حجم خاک موجود در باکت اسکریپر بر مقاومت کششی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 بررسی حوزه های پردازش سیگنال های امواج فراصوت در سنجش کیفی محصولات کشاورزی و مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
16 بررسی روش های تشخیص الگو برای تحلیل داده های بینی الکترونیک و ارائه بهترین روش برای شناسایی گونه های گیاه ریحان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 بررسی عوامل اثر گذار بر روی انتخاب ادوات خاک ورز اولیه با روش تحلیل مسیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
18 بررسی فاکتورهای آسیب حاصل ازضربه در محصولات کشاورزی و روشهای تحلیل آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
19 بررسی کارایی الگوریتم داده کاوی (شبکه عصبی مصنوعی) در پیش بینی انرژی خروجی محصول ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
20 بررسی مصرف انرژی توت فرنگی خشک شده با استفاده از پیش تیمار اسمزی و فراصوت با جریان هوای خشک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
21 بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه تعامل صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
22 بررسی وضعیت موجود و ارزیابی سناریوها و راهکارها ی بهبود حمل و نقل نیشکر به کارخانه نیشکر با استفاده از نظریه صف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
23 بکارگیری امواج فراصوت بهعنوان پیش تیماردرخشک کردن برخی میوه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
24 بکارگیری ویژگیهای رنگی در جداسازی تصویر خرما از زمینه جهت درجه بندی آن به روش بینایی ماشین و پردازش تصویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
25 بهینه سازی سامانه کیفیت سنج فراصوتی محصولات کشاورزی و روشهای واسنجی آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
26 پدیده خشکسالی و نقش مکانیزاسیون کشاورزی در وقوع یا پیشگیری از آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
27 پیش بینی محتوای رطوبتی و مدت زمان لازم برای خشک شدن خلال پیاز به کمک رگرسیون چند متغیره خطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
28 پیش بینی مدت زمان لازم برای خشک شدن پیاز خوراکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
29 تاثیر خشک کردن با روش فوم مت و استفاده از امواج مایکروویو بر برخی ویژگی های فیزیکی پودر چغندر لبویی (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب
30 تاثیر دو روش بی خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم روی خصوصیات شیمیایی خاک در استان خوزستان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
31 تاثیردمای خشککن وضخامت خلال ولایه برمدت زمان خشک شدن پیازقرمزآذرشهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
32 تجزیه و تحلیل استاتیکی و ارتعاشی اکسل عقب کمباین با بهکارگیری روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
33 تحلیل اقتصادی کشت خیار و گوجه فرنگی درگلخانههای استان خوزستان و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
34 تحلیل اقتصادی کشت گل رز و مریم در گلخانه ای استان خوزستان و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
35 تحلیل فرآیند مصرف انرژی در ادوات خاکورز مرکب (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
36 تخمین فاصله انسان تا تراکتور با پردازش تصویر در دید استریو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق
37 تعیین هوشمند خواص شیمیایی کیوی با استفاده از روش غیر مخرب فرا صوت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
38 تکمیل کارنده‌های خلایی موجود به منظور کاهش ضایعات در کاشت ریزدانه‌ها (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
39 توسعه الگوریتم پردازش تصویر برای تشخیص انسان در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق
40 توسعه و آزمون یونجه خردکن موتوری برای واحدهای دامی کوچک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
41 درجه بندی هوشمند میوه ی کیوی رقم هایوارد با بهره گیری از سامانه ی فراصوت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 روند طراحی و ساخت ماشین کاشت قلمه نیشکر مناسب برای کشت و صنعت های نیشکر استان خوزستان (مقاله اعلام نیاز پژوهش کاربردی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
43 ساخت گلدان زیست تخریب پذیر قابل کاشت از باگاس و پیت نیشکر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
44 ساخت و آزمایش مقدماتی آب شیرین کن خورشیدی با متمرکزکننده سهموی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
45 شناسایی انسان در تصاویر جاده ای به کمک پردازش تصویر برای استفاده در وسایل نقلیه کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
46 شناسایی و ردیابی بلادرنگ انسان در مقابل تراکتور با استفاده از تلفیق روش پیشنهادی بادو روش HOG و Cascaded (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
47 طراحی حرارتی رادیاتور موتور دیزلی پرکینز کمباین جاندیر 1055 با رویکرد اقتصادی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
48 کاربرد بینایی ماشین در جداسازی و درجه بندی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
49 کاربرد پردازش تصویر و ماشین بینایی در محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017)
50 کاربرد نانواکسیدهای فلزی به عنوان راهکاری نوین در کاهش بار میکروبی آب مصرفی در صنایع تبدیلی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
51 کاهش تلفات ریزش نی در برداشت ماشینی نیشکر با اصلاح الواتور دروگر نیشکر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
52 کیفیت سنج فراصوتی برای محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
53 مدل سازی فرآیند خشکشدن خلال پیاز به کمک رگرسیون چند متغیره خطی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
54 مدیریت خاص مکانی مزارع نیشکر با سامانه های سنجش عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
55 مروری بر استفاده از بیودیزل و افزودنی های نانو در سوخت دیزل جهت بهبود پارامترهای عملکردی و آلایندگی موتور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
56 مروری بر روش های تعیین اندازه کریستال های شکر در محلول پخت با پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
57 مروری بر فناوری های مورد استفاده در هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر
58 مروری بر کاربرد پردازش تصویر در شناسایی بیماری ها و آفات گیاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
59 مروری بر کاربرد فناوری بینی الکترونیکی در کیفیت سنجی گیاهان دارویی و معطر (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 مطالعه پارامترهای موثر بر مقاومت مکانیکی خاک با استفاده از حسگر افقی در انباره خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
61 مطالعه تاثیر امواج پرقدرت فراصوت(HPUS) بر فعالیت میکروارگانیسم های بیماری زای آب پس-شستشوی گوجه فرنگی در کارخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
62 مقایسه عملکرد سم پاش های میکرونر و بوم دار تراکتوری جهت مبارزه با علف های هرز گندم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
63 نقش مدیریت پسماند کشاورزی در ارتقای بهره وری تولید (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی