دکتر محمدرضا قربانی

دکتر محمدرضا قربانی دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا قربانی

Dr. Mohammadreza Ghorbani

دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده نفوذی کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
2 زمین شناسی و ژئوشیمی کانی سازی طلا- مس- مولیبدن در منطقه انیق- قره چیلر (شمال خاور خاروانا- آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
3 زمین شیمی سنگ های آتشفشانی دوروجین (جنوب باختری اردستان) با نگرشی ویژه بر شیمی کانی در پهنه های دگرسانی پروپیلیتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 12، شماره: 3
4 ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی مافیک منطقه کهک (قوس ماگمایی ارومیه-دختر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
5 سنگ زایی گرانیتوییدهای پتاسیک مجموعه نفوذی کال کافی (شمال خاوری انارک) با استفاده از شاخصهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 63
6 کانی شناسی و سنگشناسی اسکارن کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
7 مطالعه کانی شناسی و فرآیندهای اسکارنی شدن در اسکارن مس- آهن آوان،شمال خاور خاروانا، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تحولات ماگمایی سنگ های آتشفشانی ساب آلکالن جنوب شرق اهر (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
2 پترو گرافی و پترولوژی توده نفوذی کمتال ( خاور جلفا و سیه رود ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 پتروژنز سنگهای آتشفشانی بازیک غرب نائین (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
4 پتروگرافی و پترولوژی باتولیت قولان (شمال آذربایجان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
5 پترولوژی و ژئوشیمی آداکیتهای شمال غرب نیشابور (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
6 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی بازیک - حدواسط جنوب غرب اردستان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 تحول ماگماتیسم بازیک ائوسن به ماگماتیسم حدواسط جنوب غرب شهراب اردستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
8 تحولات آتشفشانی ائوسن درشمال غرب نیشابور (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
9 تغییرات شیمی کانیهای سنگهای آذرین شمال تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
10 تفریق ماگمایی کم فشار، فرایند اصلی تحول ماگمایی در سنگ‌های آتش‌فشانی منطقه شمال غرب کاشان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
11 درآمدی بر پدرو نهشته توده‌های نفوذی و آنکلاو های مافیک در شمال غرب کاشان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
12 ژئوشیمی سنگهای آذرین ساب ولکانیک البرز مرکزی شمال تهران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
13 ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی آلکالن جنوب شرق اهر (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
14 ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای بازیک جنوب اردستان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
15 ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی بازیک جنوب غرب شهراب (اردستان) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
16 سنگ‌های آتش‌فشانی منطقه به زمین (شمال تفرشی): رخ داد ماگماتیسم ساب آلکالن و آلکالن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
17 کاربرد مینرال شیمی بیوتیت در ارزیابی کانسار مس- مولیبدن پورفیری کال کافی، شرق انارک (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
18 کانی های فرعی، نشانگرهای پتروژنتیک: با مثالی از از مجموعه نفوذی کال کافی (شمال شرق انارک) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
19 نگرشی نو بر ژنز کانسار اهن باباعلی، شمال غرب همدان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 واکنش بین ماگمای گرانیتی و اسکارنهای قدیمی در منطقه پهناور ( شمال خاور خاروانا ) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران