دکتر علی قصیر

دکتر علی قصیر مدیر الاعلام والعلاقات العامه فی المستشاریه الثقافیه الایرانیه، لبنان

دکتر علی قصیر

Dr. Ali Kassir

مدیر الاعلام والعلاقات العامه فی المستشاریه الثقافیه الایرانیه، لبنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.