دکتر رستم قره داغی

دکتر رستم قره داغی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دکتر رستم قره داغی

Dr. Rostam Gharehdaghi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر کاربری اراضی بر اثربخشی فرایندی در سیستم راهبردی منابع خاک میاندورود مازندران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
2 ارائه الگوی مشارکت کارکنان دراجرای خط مشی های عمومی شهرداری های کشور جهت ارتقای بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر غیرخطی آزادسازی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بهره وری بانک ها: شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 36
4 ارزیابی عملکرد شهرداری های استان آذربایجان شرقی براساس شاخص های حکمرانی خوب (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 11، شماره: 1
5 بررسی قدرت انحصاری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد کشش تغییرات حدسی (طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 3
6 بررسی میزان و نحوه تاثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 2
7 تبیین نقش اعتبارات خرد بانک کشاورزی در فقر زدایی و افزایش درآمد روستاییان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 13
8 تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 0
9 رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
10 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استراتژی بازاریابی صادرات محصولات کشاورزی (موردمطالعه: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 13
11 شناسایی و اولویت بندی مولفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در حوزه شهرداری های کل کشور (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 9، شماره: 3
12 موانع اجرایی خط مشی های عمومی با رویکرد حکمرانی شهری :مورد مطالعه شهرداری های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 3
13 میزان قدرت بازاری صنعت بیمه در ایران (کاربرد هال - راجر) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 16، شماره: 60
14 واکاوی مضامین حکمرانی شبکه ای در بخش گردشگری سلامت (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 14، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بحران های مالی بر نوسانات بازار سهام (کاربردی از مدل GARCH و الگوریتم ICSS ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 اثر بحران های مالی بر نوسانات بازار سهام کاربردی از مدل GARCH والگوریتم ICSS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
3 اثر بحران های مالی بر نوسانات بازار سهام کاربردی از مدلGARCH و الگوریتمICSS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
4 اثر بخشی و قابلیت بازاریابی بر عملکرد صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
5 اثر تمایل به بازارهای صادراتی بر عملکرد صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
6 اندازه گیری کارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و مقایسه آن با بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه: گروه بانکها و موسسات اعتباری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
7 بررسی اثر ویژگی های مالکیت مدیریتی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
8 بررسی رابطه بین عوامل مدیریت تجربه با مشتریان (CEM) با کیفیت رابطه مشتری در بانک ملت استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
9 بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب و کار با توجه به نقش میانجی بعد زمانی مورد مطالعه شرکتهای تعاونی استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
10 تاثیر ابعاد روانشناختی توانمندسازی سرمایه های انسانی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
11 تاثیر بازار یابی سیاسی سنتی بر دیدگاه های شهروندان تهرانی در انتخابات شورای شهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
12 تاثیر بازاریابی سیاسی نوین بر دیدگاه های شهروندان تهرانی در انتخابات شورای شهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
13 تاثیر جابجایی مدیران ارشد بر عملکرد سازمانی شهرداری های استان آذربایجان شرقی از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
14 تاثیر رهبری مثبت گرا بر اشتیاق شغلی کارکنان با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی: مورد مطالعه کارکنان شعبات پست بانک استان آ-شرقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
15 تاثیر رهبری مثبت گرا بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی: مورد مطالعه کارکنان شعبات پست بانک استان آ-شرقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
16 تاثیر عوامل موثر بر انتخاب بهینه رب توسط مشتری بر سهم بازار رب در افغانستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
17 تاثیر عوامل موثر بر انتخاب بهینه رب توسط مشتری بر سهم بازار رب در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
18 تاثیر مالیات های سبز و حکمرانی خوب بر شاخص کیفیت محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
19 تاثیر مولفه های برون سازمانی حکمرانی خوب شهری بر کیفیت زندگی شهروندان از دیدگاه شهروندان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
20 تاثیر نظارت بر پیامدهای عملکرد مدیریت سازمانهای دولتی و آثار آنها بر حفظ جان و مال و امنیت مردم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
21 تحلیل رابطه مولفه های سازمانی حکمرانی خوب شهری با کیفیت زندگی شهروندان از دیدگاه شهروندان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
22 تحلیل نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد دانشی با ارائه یک مدل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
23 خصوصی سازی ترویج کشاورزی و ارایه راهکارهای خصوصی تامین مالی ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
24 دولت کارآفرین و تسهیل گری در بخش دولتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
25 رابطه بین پیش نگری و روش های ابتکاری در تصمیم‎گیری بهینه سرمایه‎گذاران دربازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
26 رابطه بین عوامل بازار و رفتار رمه وار در تصمیم‎گیری بهینه سرمایه‎گذاران دربازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
27 شناسایایی عوامل موثر بر مدیریت نقدینگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
28 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی و فروش بیمه های عمر در شرکت بیمه ایران استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
29 شناسایی و رتبه بن دی عوامل سازمانی موثر بر وفاداری مشتریان بانک رفاه کارگران استان اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
30 شناسایی و رتبه بندی عوامل اقتصادی موثر بر بازاریابی گردشگری پزشکی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
31 ضرورت بهبود عملکرد بانکها با تاکید بر توانمندسازی سرمایه های انسانی (مورد مطالعه: بانک ملی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
32 ضرورت بهبود عملکرد درسازمانهای بخش خدمات دولتی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
33 گردشگری و توسعه پایدار شهری ، چالشها و راه کارها: مورد مطالعه استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
34 مروری بر مفهوم تبلیغات موبایلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
35 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و ترویج و توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
36 وفاداری مصرف کنندگان به برند محصولات لبنی در شرایط اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی