دکتر مهناز قائینی حصاروئیه

دکتر مهناز قائینی حصاروئیه استاد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مهناز قائینی حصاروئیه

Dr. Mahnaz Ghaeini-Hessaroeyeh

استاد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Bed Load Formulations for Dam Failure and Overtopping (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 10
2 ارزیابی روش های شبیه سازی عددی امواج شوک با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و غیرفازی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 8، شماره: 29
3 استهلاک انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با ورودی مماسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
4 پیش بینی خطر وقوع جریان های گردابی در آبگیر قائم با استفاده از مدل k نزدیک ترین همسایگی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 2
5 شبیه سازی دو بعدی جریان دو حالتی بر روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 2
6 کاربرد الگوریتم نزدیک ترین همسایگی در پیش بینی میزان آسیب پذیری سرریز سدها در اثر پدیده کاویتاسیون (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 4
7 مدل سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان آستانه-کوچصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 3
8 مدل سازی جریان آبخوان دشت نیشابور به دو روش بدون شبکه المان تحلیلی و هم آیی نقطه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 3
9 مدل سازی عددی جریان و انتقال بار بستر با استفاده از روش Roe (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
10 مدل سازی عددی دو بعدی جریان عبوری از روی بندهای خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 6، شماره: 22
11 مدل سازی عددی شکست موج در کانال با مانع با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
12 مدلسازی عددی دو بعدی سرنوشت آلودگی نفتی در آب های ساحلی با استفاده از نرم افزار Telemac-2D (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
13 مکان یابی و تعیین اندازه شیرآلات هوا در خطوط لوله انتقال آب طویل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 2
14 یادداشت تحقیقاتی الگوریتم نوین مدل سازی موج دینامیکی با روش حجم محدود و استراتژی ULTIMATE (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 3
15 یادداشت تحقیقاتی مدل سازی عددی دو بعدی امواج غلتان روی شوت ها و بررسی عوامل موثر بر تشکیل آنها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکار عملی جهت تعیین موقعیت مکانی و اندازه شیرآلات هوا در لوله های آب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
2 ارزیابی روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخزن سد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارزیابی روش های متداول در پیش بینی روگذری امواج در موج شکن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 امکان سنجی و بررسی نقش شیرهای فشار شکن بر کاهش تلفات آب در شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 Investigation the Effect Modelling Accuracy on Non-breaking Coastal Wavs (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 Numerical Modeling of Dam-Break Flows by Weighted Average Flux Method (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
8 بررسی اثرات آشفتگی در جریان فوق بحرانی در تبدیلهای همگرا به کمک مدلسازی عددی سه بعدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی روش های مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آبخوان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
10 بررسی هیدرولیکی اثرات جریان هوای محبوس در لوله های انتقال آب و ارائه روشی مناسب جهت تعیین مکان و اندازه شیرهای هوا توسط نرم افزار Valmatic (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
11 بهسازی و تقویت سامانه جمع آوری آب های سطحی سیلاب (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
12 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکسالی و انتخاب بهترین شاخص (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
13 پیش بینی خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شاخص SPI (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
14 پیش بینی نوسانات سطح آب زیر زمینی با استفاده از مدل المان تحلیلی در حالت جریان پایدار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 تحلیل تراوش از پی سد بتنی جیرفت با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 تحلیل جریانهای فوق بحرانی در خم کانالها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 تحلیل عددی جریان ورودی از شبکه فاضلاب زیر زمینی به سطح بستر خشک با استفاده از روش HLLC تغییر یافته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
18 تعیین دوره های خشکسالی با استفاده از شاخص دهک های بارندگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
19 شبیه سازی دوبعدی جریان ناشی از شکست سد با استفاده از روش حجم محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 شبیه سازی و مطالعه عددی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
21 شبیهسازی عددی تک فازی و دو فازی شکست سد با استفاده روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
22 کاربرد روش SPH تراکم ناپذیردر شبیه سازی عددی دینامیکی موج حاصل از شکست سد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 کاربرد روش تفاضلات محدود در حل عددی معادله حاکم بر نشت آب از بدنه سد خاکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
24 کاهش نشت و کنترل فشار توسط شیرهای فشار شکن در شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
25 مدل دوبعدی حجم محدود با استفاده از معادلات آبهای کم عمق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 مدل سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش المان تحلیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 مدل سازی جریان آب زیرزمینی به دو روش بدون شبکه المان تحلیلی و هم آیی نقطه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 مدل سازی جریان فوق بحرانی در کانال های دارای خم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
29 مدل سازی دوبعدی روگذری موج ازموج شکن قایم با نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 مدل سازی عددی اتلاف انرژی در اشکال متفاوت سرریز پلکانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 مدل سازی عددی امواج و آشفتگی جریان ناشی از شکست سد در بسترمتحرک به روشHLLC (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 مدل سازی عددی پخش امواج سیلاب در شبکه فاضلاب با استفاده از روش HLLC تغییریافته (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 مدل سازی عددی جام پرتابی در نرم افزارهای FLOW3D و FLUENT (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
34 مدل سازی عددی جریان ناشی از شکست سد در کانال با خم 180 درجه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 مدل سازی عددی دوبعدی جریان دوفازی بر روی پرتاب کننده های جامی شکل (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 مدل سه بعدی انتقال رسوبات چسبنده در آبهای ساحلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 مدل عددی جریان و انتقال رسوب بر بسترهای متحرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
38 مدل عددی هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر با استفاده از معادلات ناویر استوکس برای مدل سازی جریان های سطح آزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
39 مدلسازی جریان فوق بحرانی با استفاده از معادلات آبهای کم عمق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 مدلسازی جریان ناشی از شکست سد در کانال دارای خم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
41 مدلسازی دو بعدی جریان و انتقال رسوب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 مدلسازی دوبعدی جریان دوفازی برروی سرریزپلکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
43 مدلسازی شکست سد ملاصدرا و اثرات آن بر پایین دست با استفاده از نرم افزار MIKE11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
44 مدلسازی عددی امواج شوک با استفاده از روش شار میانگین وزندار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
45 مدلسازی عددی جریان امواج ناگهانی با استفاده از مدل هیدرودینامیک ذرات هموارشده تراکم ناپذیرISPH (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
46 مدلسازی عددی جریان روی بسترهای فرسایش پذیر با استفاده از روش HLLE (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 مدلسازی عددی جریان و انتقال رسوب در کالورت چند دهانه با نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
48 مدلسازی عددی جریان ورودی به مخازن آب آشامیدنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
49 مدلسازی عددی ضربه قوچ با استفاده از نرم افزارHAMMER (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از روش دو مرحله ای احتمالی با پارامترهای فازی و بازه ای تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
51 مروری برمدل های عددی دوبعدی انتقال آلودگی نفتی درآب های ساحلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
52 مقایسه روش های بهینه سازی ترکیب شده با روش المان تحلیلی برای تصفیه آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 مقایسه روش های عددی مشخصه یک بعدی ، شبه دو بعدی و نرم افزار HAMMER در جریان غیرماندگار آشفته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
54 مقایسه مدل ISPH و مدل های عددی VOF، MPSو CIP برای مدلسازی جریان های سطح آزاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری