دکتر بهار موقر

دکتر بهار موقر استادیار علوم تشریحی پزشکی تولید مثل (پژوهشگاه رویان) جهاد دانشگاهی

دکتر بهار موقر

Dr. Bahar Movaghar

استادیار علوم تشریحی پزشکی تولید مثل (پژوهشگاه رویان) جهاد دانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.