دکتر سعید کاظمی نجفی

دکتر سعید کاظمی نجفی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سعید کاظمی نجفی

Dr. Saeed Kazemi Najafi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن چند ماده گرافیت پایه به چسب اوره فرم آلدهید در خواص حرارتی و مکانیکی تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 38، شماره: 2
2 اثر روش اختلاط بر خواص مکانیکی کامپوزیت های چوب-پلاستیک (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 4
3 اثر روش اختلاط لیگنین روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب آرد چوب- پلی پروپیلن (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 1، شماره: 2
4 اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 1
5 ارزیابی اثر میزان سازگار کننده بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت بلند مدت مواد مرکب هیبریدی پلی پروپیلن، آرد چوب و الیاف شیشه (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 1، شماره: 1
6 ارزیابی پوسیدگی درختان آسیب دیده راش (Fagus orientalis) حاشیه مسیرهای چوبکشی با استفاده از تکنیک غیرمخرب امواج تنشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 4
7 ارزیابی تخته فیبرهای سبک وزن با استفاده از پلی استایرن بازیافتی به عنوان بخشی از چسب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 1
8 ارزیابی عملکرد چسب اصلاح شده آرد کلزا در ساخت تخته لایه (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 4
9 ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چوب اصلاح شده با فرآیند بخارگرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 1
10 استفاده از لیگنین کرافت به عنوان سازگارکننده در مواد مرکب آرد چوب- پلی پروپیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 3
11 بررسی اثر درصد پوست راش بر خواص فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب آرد پوست-پلی پروپیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 4
12 بررسی خواص مکانیکی چند سازه چوب - پلاستیک ساخته شده از ضایعات تخته خرده چوب و MDF و ضایعات پلی اتیلن سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 20، شماره: 23
13 بررسی رفتار خزش چندسازه آرد چوب- پلی پروپیلن بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی مقایسه ای رفتار خزش کامپوزیت آردچوب-پلی پروپیلن با تخته فیبر نیمه سنگین و تخته خرد چوب (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 5
15 بررسی و ارزیابی اثرگذاری های نوع اصلاح کننده ضربه بر مشخصه های جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه آرد چوب- پلی پروپیلن بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 2
16 تاثیر آفات برگخوار(Erannis defoliaria & Operophtera brumata) بر رویش قطری سه درخت جنگلی شمال ایران (مطالعه موردی: ماشلک نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 3
17 تاثیر اصلاح بخار گرمایی- مکانیکی بر خواص کاربردی گلولام ساخته شده از چوب صنوبر (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 2
18 تاثیر گرافیت اصلاح شده در انتشار فرمالدهید از تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 35، شماره: 4
19 تاثیر نوع روش ساخت بر خواص مکانیکی تخته های چوب پلاستیک ساخته شده از ضایعات تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 21، شماره: 24
20 تعیین شرایط بهینه ساخت کامپوزیت های چوب-پلاستیک حاصل از آمیخته PP/HDPE (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 1
21 تعیین مقاومت انفصالی اتصال منگنه ساخته شده با اعضای مختلف در قاب مبلمان راحتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 1
22 رابطه بین رطوبت و سرعت موج التراسونیک در خلال خشک شدن چوب گونه نمدار به ضخامت اسمی ۷.۵ سانتیمتر در کوره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 21، شماره: 24
23 ساخت رزین فنل-اوره-فرمالدهید (PUF) و بررسی ویژگی های مقاومتی آن در تخته خرده چوب (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 4
24 مطالعه رفتار جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند سازه هیبریدی پلی پروپیلن، آرد چوب و الیاف شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 2
25 مطالعه رفتار جذب آب و واکشیدگی ضخامت در بلند مدت تخته های چوب - پلاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 20، شماره: 23
26 مطالعه رفتار خزشی مواد مرکب ساخته شده از مخلوط آرد تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین - ضایعات پلی اتیلن سنگین (HDPE) و تاثیر جذب آب بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 2
27 مطالعه گرادیان دانسیته درسه نوع تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مورد مصرف در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 20، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حرارتی لایه های استیله شده رانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس احتراق ایران
2 اثر کربن فعال بر برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
3 ارزیابی پتانسیل تولید زغال زیستی از سرشاخه های درختان نخل و پسته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
4 ارزیابی پروفیل دانسیته تخته فیبر مجوف سبکوزن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
5 ارزیابی ضایعات مبلمان اداری - مطالعه موردی مبلمان کلاسی مدارس شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
6 استفاده از ذرات نانورس در بهبود مقاومت خمشی کامپوزیت چوب پلاستیک حاصل از الیاف چوب - پلی پروپیلن - نانورس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
7 استفاده از ذرات نانورس در بهبود ویژگیهای کاربردی کامپوزیت چوب پلاستیک حاصل از الیاف چوب - پلی پروپیلن - نانورس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
8 امکان سنجی استفاده از پلاستیک بازیافتی در ساخت کامپوزیت چوب- پلاستیک مورد مصرف در صنایع دریایی و بررسی خواص رطوبتی آن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
9 اهمیت و ضرورت مدیریت پسماند هرس گونه نخل خرما در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 بررسی اثر نانورس بر کاهش انتقال صوت چندسازه چوب پلاستیک (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
11 بررسی اثر نانولوله های کربنی بر ویژگی کاهش انتقال صوت چندسازهی چوب پلاستیک (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
12 بررسی انتشارفرمالدهید ازتخته فیبربادانسیته متوسط mdf درشرایط مصرف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
13 بررسی رفتار استاتیکی نوع براکت در اتصالات چوبی با جنس های مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
14 بررسی رفتار جذب آب چندسازه چوب پلاستیک ساخته شده از آرد چوب-پلی پروپیلن ضایعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
15 بررسی روند و نحوه انتشار آب دریاهای خلیج فارس و خزر در کامپوزیت چوب-پلاستیک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
16 بررسی قابلیت تولید کربن نانو ساختار میکرو حفره از خاک سنباده MDF (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
17 بررسی مقاومت به هوازدگی چندسازه ساخته شده ازآردچوب ـ پلی پروپیلن بازیافتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
18 بررسی مقاومت نانو کامپوزیت های چوب پلاستیک ساخته شده از پلی پروپلن-الیاف چوب- نانو رس در مقابل آتش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
19 بررسی میزان و نوع مواد استخراجی برگ- شاخه نخل خرما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
20 بررسی ویژگی های کربن فعال حاصل از لیکور سیاه و لیگنین به روش فعال سازی شیمیایی با پتاسیم هیدروکسید (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی ویژگی های کربن فعال حاصل از لیکور سیاه و لیگنین به روش فعال سازی شیمیایی با پتاسیم هیدروکسید (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 تاثیر آب دریاهای خزر و خلیج فارس روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب چوب - پلاستیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
23 تاثیر تیمار روغن گرمایی بر ویژگیهای مکانیکی چوبهای راش و نراد (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
24 تاثیر شوری آب بر برخی ویژگی های مکانیکی کامپوزیت آردچوب پلی پروپیلن بازیافتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
25 تاثیر شوری های مختلف بر رفتار جذب آب در چند سازه آردچوب – پلی پروپیلن بازیافتی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
26 تاثیر قطر حفره بر ویژگی های وابسته به سطح تخته فیبر مجوف سبکوزن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
27 تخریب نوری چند سازه ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن بازیافتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
28 جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند سازه چوب پلاستیک ساخته شده با PVC و گرد سنبادهMDF (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
29 خواص فیزیکی چندسازه های چوب پلاستیک ساخته شده ازترکیب های مختلف پلاستیک بازیافتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
30 خواص مکانیکی چند سازه چوب پلاستیک ساخته شده از ترکیبهای مختلف پلاستیک بازیافتیتاسیافتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
31 خواص میوه و پد کاکتوس به عنوان منبع جدید در تولید محصولات فراسودمند (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 رفتار خزشی چوب های اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
33 شناسایی درختان سرپای دارای پوسیدگی درونی با روش های غیر مخرب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
34 مروری بر خواص و روش های تولید کربن فعال از مواد مختلف جهت حذف آلودگی ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 مروری بر روش های تولید کربن فعال از ضایعات و پسماندهای لیگنوسلولزی و اثر آن بر ویژگی های رزین اوره فرمالدهید (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
36 مروری بر روشهای تولید کربن فعال از ضایعات و پسماندهای لیگنوسلولزی و اثر آن بر ویژگیهای رزین اوره فرمالدهید (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
37 مروری براستفاده از روش اولتراسونیک برای ارزیابی غیر مخرب چوب و مواد چوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
38 مطالعه خواص مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک تولید شده با PVC و گردسنبادهMDF (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
39 مقاومت به آتش تخته لایه های استیله شده راش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس احتراق ایران