دکتر حامد کتابچی

دکتر حامد کتابچی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حامد کتابچی

Dr. Hamed Ketabchi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب پذیری آبخوان ساحلی لاهیجان -چابکسر با استفاده از ارزیابی مقایسه ای سه شاخص GALDIT، SINTACS و AVI (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی اثرات اعمال سیاست های مختلف مدیریتی بر روی آبخوان با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه موردی: آبخوان نمدان، استان فارس، ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
3 برآورد اجزای بیلان منابع آب و تحلیل تغییرات با رویکرد مدل‎سازی و سنجش از دور (محدوده مطالعاتی هشتگرد، استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 1
4 برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در یک آبخوان با برداشت بی رویه واقع در اقلیم خشک ایران (بخش اول: تحلیل مقایسه ای و تطبیقی بین سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۹۸) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
5 برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در یک آبخوان با برداشت بی رویه واقع در اقلیم خشک ایران (بخش دوم: محاسبات مولفه های مختلف بیلان آب) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
6 برآورد نرخ تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از یک مدل توزیعی (مطالعه موردی آبخوان رفسنجان، استان کرمان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 6
7 بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 4
8 بررسی اندرکنش جریان آب زیرزمینی شهری و ساخت دیوارهای آب بند بتنی زیرسطحی با رویکرد مدلسازی عددی (مطالعه موردی: شهر کربلا، عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 2
9 بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی ساحلی با استفاده از مدل تصمیم شبیه سازی بهینه سازی مبتنی بر پردازش موازی (مطالعه موردی آبخوان ساحلی عجب شیر، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
10 تحلیل حساسیت کلی مدل شبیه سازی آب زیرزمینی ساحلی با استفاده از پنج روش (آبخوان لاهیجان – چابکسر) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 3
11 تحلیل وضعیت کیفیت و پهنه بندی نیترات منابع آب زیرزمینی استان البرز (دشت هشتگرد) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
12 توسعه الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها به صورت تلفیقی با مدل شبیه سازی عددی برای مدیریت بهینه آبخوان های ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 1
13 روش های برآورد مقادیر برداشت و تخلیه منابع آب زیرزمینی (بخش اول: روش های مبتنی بر تجربیات بین المللی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 2
14 روش های برآورد مقادیر برداشت و تخلیه منابع آب زیرزمینی (بخش دوم: بررسی وضعیت جهان و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 2
15 شبیه سازی چرخه گوگرد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 مطالعه موردی مخزن سد سیمره ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
16 شبیه سازی عددی آبخوان ساحلی لاهیجان -چابکسر: بررسی گزینه های محتمل آینده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 9
17 شبیه سازی عددی آبخوان نمدان در استان فارس ایران: بررسی اثرات مدیریت آب سبز در احیاء آبخوان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
18 شبیه سازی عددی اندرکنش دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی دشت عجب شیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 1
19 عدالت و انصاف در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 3
20 مدل تصمیم مبتنی بر نشانگرهای پایداری برای مدیریت منابع آب زیرزمینی (به کارگیری در مطالعه موردی دشت نمدان واقع در استان فارس) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 12
21 مدلسازی اقدامات مدیریتی در کنترل افت سطح تراز آب زیرزمینی (دشت هشتگرد، استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
22 مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 2
23 مدیریت احیاء منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی شبیه سازی عددی - بهینه سازی فراکاوشی جامعه مورچه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
24 مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی جزیره کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
25 واکاوی پیشینه محاسبات بیلان منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی هشتگرد واقع در استان البرز، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AN UNCERTAINTY-BASED DECISION MODEL FOR MANAGING COASTAL GROUNDWATER RESOURCES (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
2 Artificial Neural Networks Model for Predicting Density and Compressive Strength of Concrete Cement paste (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثرات محیطی تغییراقلیم برمنابع آب زیرزمینی ساحلی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
4 ارائه راهکارهای عملی بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی جزایر کوچک(مطالعه موردی جزیره کیش) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارتباط کمیت و کیفیت آب زیرزمینی با تغییرات آب و هوایی و نحوه بهره برداری در محدوده مطالعاتی نمدان واقع در استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
6 ارزیابی روش های درون یابی برای پهنه بندی تراز آب زیرزمینی و تعیین جهت جریان (بررسی موردی در دو محدوده مطالعاتی ایران) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
7 ارزیابی کیفیت آبخوان دشت هشتگرد با استفاده از شاخص CCME-WQI (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیای روش های گوناگون در برآورد میزان تغذیه آب زیرزمینی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
9 اندرکنش آبهای سطحی و زیرزمینی در حوضه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: تالاب قرهقشلاق-آبخوان میاندوآب) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
10 Investigating the polluting factors of urban water supply with nitrate: The case study of Tehran water supply system (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 MANAGING GROUNDWATER RESOURCES WITHIN THEFRAMEWORK OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 Vulnerability investigation of Lahijan-Chaboksar aquifer using SINTACS index (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 بازی های جدی در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
14 بررسی آسیب پذیری آبخوان لاهیجان-چابکسر با استفاده از شاخص GALDIT (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی اثر افزایش سطح آب دریا بر روی سیستم آب زیرزمینی جزیره کیش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر پیشروی آب شور در آبخوان های ساحلی شیب دار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی اندرکنش تغییرات تراز دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی دشت عجبشیر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
20 بررسی تغییرات زمانی سطح آب های زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: آبخوان دشت عباس) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی تفاوتهای دیدگاه پیوند آب – انرژی – غذا و رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
22 بررسی مقایسه ای روشهای رایج پیش بینی تراز سطح ایستابی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 برنامه حل عددی انتگرال دو هامل به منظور بررسی طیف های پاسخ زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 پیش بینی پتانسیل تغییرات سطح آب زیرزمینی در آبخوان نمدان استان فارس با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 پیش بینی کیفی غلظت املاح رودخانه کردان با استفاده از داده های تاریخی آماری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 تحلیل حساسیت مدل شبیه سازی آب زیرزمینی (SUTRA) به وسیله روش PAWN (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
27 تحلیل عدم قطعیت مقادیر ضرایب هیدرودینامیک آبخوان در برآورد بیلان منابع آب (بررسی موردی در محدوده مطالعاتی هشتگرد) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
28 تصمیم گیری مبتنی بر شاخص آسیب پذیری به منظور دستیابی به مدیریت پایداری زیست محیطی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نمدان، استان فارس) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 تصمیم مبتنی بر شاخص پایداری برای مصرف منابع آب زیرزمینی دشت نمدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
30 تفکیک تبخیر و تعرق حاصل از آبیاری و بارندگی با استفاده از مدل توزیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
31 توسعه مدل هیدرواقتصادی جهت مدیریت منابع آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت نمدان، استان فارس، ایران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
32 روش های برآورد مولفه تغذیه بیلان آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
33 شبیه سازی عددی اثر مسدود نمودن چاه های غیرمجاز بهره برداری بر روی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نمدان، استان فارس) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
34 شبیه سازی عددی پیشروی آب شور در آبخوان ساحلی دشت عجب شیر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 شبیه سازی عددی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی لاهیجان- چابکسر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 شبیه سازی لایه بندی حرارتی مخزن سد سیمره با استفاده از CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 کاربرد مدل ریاضی در پیوند آب انرژی غذا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
38 مدل پویایی سیستم برای ارزیابی وضعیت لنز آب شیرین جزایر کوچک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 مدلسازی عددی لنز آب شیرین د رجزایر کوچک مطالعه موردی جزیره کیش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 مروری بر کاربرد مدل های شبیه سازی در مدیریت منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 مروری بر گونه شناسی ارتباطات منابع آب سطحی و آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
42 مروری بر مدل های یکپارچه هیدرولوژیکی از دیدگاه تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 مطالعه آزمایشگاهی جریان ثقلی به وجودآمده در اثر جریان های تبادلی در محیط محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 مقایسه نتایج دو روش تحلیل حساسیت کلی (مبتنی بر واریانس و ناحیه ای) در مدل شبیه سازی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران