دکتر میثم رضائی

دکتر میثم رضائی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دکتر میثم رضائی

Dr. Meysam Rezaei

عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری بخش مرکزی کلان شهرهای ایران در برابر بحران زلزله با استفاده از مدل IHWP مطالعه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
2 ارزیابی و تحلیل ابزارهای مدیریت یکپارچه شهری در بافت تاریخی کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 2
3 ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر کازرون با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
4 ارزیابی و تحلیل مدیریت شهری بافت تاریخی کلان شهرهای ایران؛ با تاکید بر مدیریت یکپارچه شهری (مطالعه موردی: کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
5 ارزیابی و تحلیل نقش کنشگران مدیریت شهری در مدیریت یکپارچة بافت تاریخی کلان‌شهر شیراز با استفاده از مدل ANP (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
6 Spatial analysis and site selection fire stations in Isfahan city by using inversion hierarchical weight process (IHWP (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 9، شماره: 1
7 بهگزینی روش اولویت بندی برنامه ریزی مکانی در مدیریت بحران زلزله (نمونه موردی: منطقه ۳ شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 18
8 تحلیل فضایی و مکان یابی جایگاه های سوخت CNG شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 4
9 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و ارزیابی عوامل فردی، اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر دهدشت) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 30
10 عناصر محیطی و فردی تاثیرگذار بر احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 7، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری بافت تاریخی کلانشهرهای ایران در برابر بحران زلزله (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی و تحلیل ابعاد امنیت اجتماعی حاشیه نشینی در کلانشهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
3 بام سبز شهری؛ رهیافتی زیست محیطی درمنظرشهری (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
4 بررسی شاخص های مسکن در شهر اسلامی (از منظر قرآن و حدیث) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام
5 تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری بخش مرکزی شهرشیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 تحلیل فضایی و بررسی آسیبپذیری مساکن شهری در برابر سلسله با تأکید برشاخص های کمی و کیفی مسکن مطالعه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
7 تحلیل فضایی و برنامهریزی توسعه پایدار شهری با تأکید بر شهرهای کوچک مطالعه موردی: شهر قائمیه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
8 تحلیلی بر گونه شناسی بافت های فرسوده شهری با تکیه بر ارایه راهکارها و راهبرد های عملیاتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
9 مدیریت بحران با تأکید بر مراکس بهداشتی درمانی مطالعه موردی: بیمارستان ولی عصر شهر کازرون (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری