دکتر علیرضا کوهکن

دکتر علیرضا کوهکن دانشیار/ دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علیرضا کوهکن

Dr. Alireza koohkan

دانشیار/ دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.