دکتر مه لقا قربانی

دکتر مه لقا قربانی استاد گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر مه لقا قربانی

Dr. Mahlagha Ghorbani

استاد گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.