دکتر حمیدرضا صادقی پور

دکتر حمیدرضا صادقی پور دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان

دکتر حمیدرضا صادقی پور

Dr. Hamidreza Sadeghipour

دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.