دکتر بهروز حیاتی

دکتر بهروز حیاتی مدیریت اجرایی کنفرانس ها و سمینار های بین المللی

دکتر بهروز حیاتی

Dr. Behrouz Hayati

مدیریت اجرایی کنفرانس ها و سمینار های بین المللی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.