دکتر حسن شمسینی غیاثوند

دکتر حسن شمسینی غیاثوند استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر حسن شمسینی غیاثوند

Dr. Hasan Shamsini Ghiasvand

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.