دکتر پرویز احدی

دکتر پرویز احدی استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

دکتر پرویز احدی

Dr. Parviz Ahadi

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی روابط همگرایانه یا واگرایانه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ در مسائل مهم بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 4، شماره: 13
2 بحران مشروعیت در آراء ابن تیمیه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
3 تاثیر برنامهریزی پابرجا بر حوزه فناوری اطلاعات، فناوری هوافضا و حوزه زیستفناوری درجمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 0
4 تعارضات فقهی ابن تیمیه با مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
5 جهان شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رابطه ساخت قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 4
6 زمینه ی اجتماعی تاثیر گذار بر شکل گیری جنبش اجتماعی محیط زیست گرایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 52
7 سناریوهای همگرایی و واگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال ایران تا سال ۲۰۳۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
8 سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
9 مدیریت بحران امام خمینی (ره) در دوران جنگ تحمیلی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 20
10 مطالعه میدانی زمینه ها و ابعاد همگرایی و واگرایی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در فاصله زمانی سال های 2019-2000 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 12، شماره: 48
11 واکاوی تاثیر امنیتی کردن در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست گذاری عمومی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش سیاست گذاری عمومی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی