دکتر مهدی علیخانی

دکتر مهدی علیخانی استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر مهدی علیخانی

Dr. Mahdi Alikhani

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی «راهبرد فشار حداکثری » ترامپ بر ایران از منظر «قدرت اجبار» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 1
2 روابط آمریکا و عربستان سعودی در دوره ریاست جمهوری جو بایدن؛ عوامل تعیین کننده و پیامدها (با تاکید بر پیشنهادهای رسانه ای) (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 6، شماره: 1
3 ساختارهای مادی و معرفتی تاثیرگذار بر روابط ایران و عربستان سعودی در دوران پهلوی (با تاکید بر دهه های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 2
4 قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش بینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 11، شماره: 4
5 هویت گرایی در سیاست خارجی عربستان سعودی و پیامدهای منطقه ای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 14، شماره: 3