دکتر مهوش نوربخش

دکتر مهوش نوربخش استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر مهوش نوربخش

Dr. Mahwash Nour Bakhsh

استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.