دکتر علیرضا الهی

دکتر علیرضا الهی دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران

دکتر علیرضا الهی

Dr. Alireza Elahi

دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و سلامت دوره اول متوسطه بر اساس الگوی اکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
2 اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه ای فوتبال ایران براساس مدل AIDA (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
3 ارائه مدلی برای مدیریت مسیر شغلی مربیان ورزشی ایران: یافته های یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 1
4 ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام ایلام (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 3، شماره: 12
5 ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 3
6 اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه. تجارب هیجانی هواداران ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 4
7 اعتباریابی و رواسازی ابزار ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
8 اعتباریابی و روایی سنجی ابزار سنجش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 19
9 اعتباریابی و روایی سنجی پرسش نامه فارسی شهرت تماشاگرمحور تیم های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
10 اولویت بندی و شناخت ارتباط بین انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور هواداران:مطالعه موردی شهرآورد تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 10
11 اولویت های عوامل جانب داری هواداران و ارتباط آن با میزان حضور و حمایت آنها در لیگ حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
12 Designing a Qualitative Model of the Factors Affecting Psychological Commitment in Football Fans based on Grounded Theory (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 1
13 The Effects of Sports Mega-Events on Host Communities: A Systematic Review of Studies in Three Recent Decades (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 1
14 پراکندگی قدرت در لیگ حرفه ای فوتبال ایران و لیگهای برتر اروپا با استفاده از شاخص های اقتصادی ( K تیم برتر، منحنی لورنز و ضریب جینی) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
15 پیش بینی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 24
16 پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو با استفاده از روش هوشمند شبکه های پرسپترون چندلایه (MLP) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
17 پیشبینها و پیامدهای وفاداری تماشاگران ورزشی: مطالعه تماشاگران ایرانی لیگ جهانی والیبال (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 10
18 تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمانی کمیته ملی المپیک با نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 10، شماره: 1
19 تاثیر هویت تیمی بر رضایتمندی و تمایلات رفتاری تماشاگران فوتبال تراکتورسازی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 48
20 تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعه هواداران باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
21 تحلیل کیفی ارزش ادراک شده تماشاگران: مطالعه موردی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
22 تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
23 تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 3
24 تحلیل محیط و ارائه راهبردهای توسعه فوتبال در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
25 تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 20
26 تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزشی تنیس روی میز ایران با استفاده از رویکرد A’WOT (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 45
27 تدوین بیانیه مأموریت و استراتژی های توسعه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 2
28 تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
29 تعیین اثر تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی بر وفاداری و تمایل به خرید مصرف کنندگان: مطالعه موردی حسن یزدانی قهرمان المپیک (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 8، شماره: 2
30 تعیین روایی و پایایی پرسش نامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
31 توازن قدرت: تحلیل روند تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران و لیگ های برتراروپا با استفاده از شاخص HICB (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
32 چرا استراتژی ها در عمل با شکست مواجه میشوند مطالعه ای کیفی در نظام ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 23
33 رابطه علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 30
34 راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 44
35 راهبردهای توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 106
36 راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
37 سبکهای تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
38 شناسایی دیدگاه اعضای انجمن های ورزشی دانشگاه ها در خصوص رویکرد رسانه ها به ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 69
39 شناسایی معیارهای اولیه ورود به برنامه های رسمی آموزش مربی ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 10، شماره: 2
40 طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 70
41 طراحی الگوی مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 23
42 طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی و سلامت دوره اول متوسطه با رویکرد فرهنگی _ تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 69
43 عوامل و چالش های درونی مدیریت برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
44 قابلیت های یادگیری سازمانی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 2، شماره: 5
45 قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان پیش بینی برای کارآفرینی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 38
46 قوانین و مقررات، حلقه مفقوده توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 114
47 کاربرد ابزارهای بازاریابی عصبی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 4
48 کاربرد کهن الگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 54
49 مروری بر بازاریابی عصبی و کاربرد آن در ورزش (بررسی مطالعات تجربی) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 4
50 مشکلات مربیان ورزش اراک و ارایه راهکارهای حل آنها (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
51 مطالعه تعیین روابط علی انگیزه ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی: نقش میانجی درگیری ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 42
52 مطالعه علم‌سنجی نشریه پژوهش ‌های کاربردی در مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 6، شماره: 2
53 مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی داخلی و خارجی و ضعفهای شرکتهای داخلی ورزشی: مطالعه آدیداس و مجید (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 7
54 منابع قدرت مربیان و ارتباط آن با انسجام گروهی دانش آموزان ورزشکار ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
55 موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران با شرکتها و سازمانهای حامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 3
56 موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه های راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
57 مولفه های پیش بینی کننده موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
58 نقش واسطه ای رضایت احساسی در ارتباط کیفیت تیمی با دلبستگی هواداران فوتبال (مطالعه موردی: هواداران زین باشگاه پرسپولیس تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 15، شماره: 49
59 نقشه راه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 109
60 واکنش های مغزی هواداران در پاسخ به مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 4
61 ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران: چشم انداز و راهبردهای توسعه (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ابزاری معتبر و پایا جهت اندازه گیری آمیخته بازاریابی محصولات ورزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
2 ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاههای کشتی استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
3 اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترویج) از نظر مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
4 Modeling the experiences of leading countries, an intelligent approach to the development of physical activity of the elderly in Iran (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 پیشگویی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 تبیین استراتژی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 تبیین مدل تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی، وفاداری و تمایل حضور مشتریان استخرهای استان البرز (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
8 تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی: حوزه های مطالعاتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 تعیین تأثیر رضایتمندی بر وفاداری نگرشی و تمایل حضور مشتریان استخرهای استان البرز (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
10 توازن قدرت: تحلیل روند تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران و لیگ های برتر اروپا با استفاده از شاخص HICB (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
11 رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و مقایسه آن با معلمان غیر تربیت بدنی ناحیه دو یزد در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 رابطه شخصیت برند باشگاه، اعتماد و وفاداری به برند هواداران پرسپولیس (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
13 رابطه وجهه و هویت تیم با عشق و وفاداری به برند هواداران باشگاه استقلال (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
14 راهبردهای توسعه ورزش های همگانی تفریحی استان قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت
15 ساخت، روایی و پایایی سنجی ابزار ایرانی سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 مولفه های سیاسی، پیش بینی کننده موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
17 نقش باشگاه ها و بخش خصوصی در استعدادیابی ورزشی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی