دکتر بهرام بیات

دکتر بهرام بیات استاد دانشگاه دفاع عالی ملی

دکتر بهرام بیات

Dr. Bahram Bayat

استاد دانشگاه دفاع عالی ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 1
2 Provide a native model of cyber monitoring,monitoring and alerting based on the ooda cycle (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 37
3 تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 43
4 تبیین ابعاد و مولفه های تاب آوری در مدیریت بحران آب (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
5 تبیین تاثیر تهدیدات تروریستی بر احساس امنیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 8، شماره: 29
6 تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت عمومی (میزان بروز جرایم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 12، شماره: 2
7 تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در هوشمند سازی شهرتهران (موردی مناطق ۷و۸) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 40
8 تحلیل جامعه شناختی نقش و کارکرد اجتماعی نخبگان سیاسی (قدرت) در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 31
9 سیر تکوین و تحول الگوهای مفهومی تاب آوری در مدیریت بحران جوامع (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 39
10 شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 2
11 فراتحلیل بررسی عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 3
12 مبانی فرانظری امنیت مردم پایه در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 42
13 محیط شناسی تهدیدهای تروریستی در سطح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 46
14 محیطشناسی نقش مشارکت مردمی در امنیت عمومی کشور (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 9، شماره: 33
15 مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 4
16 مقاله پژوهشی: طراحی الگوی جامعه امن جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
17 موانع توسعه سیاسی در ایران معاصر با تاکید بر هویت سیاسی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 50
18 نقش و جایگاه منطق استدلال استرجاعی در علوم راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد دانشبنیان در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تاکید بر الزامات اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
2 جامعه شناسی فضا هایی بی دفاع شهری (مفهوم، شاخص ها و راهکارها) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 مفهوم شناسی اقتصاد دانش بنیان و ابعاد تاثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان