دکتر ابراهیم فیاض

دکتر ابراهیم فیاض دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران

دکتر ابراهیم فیاض

Dr. Ibrahim Fayyaz

دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.