دکتر قاسم پورحسن

دکتر قاسم پورحسن دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر قاسم پورحسن

Dr. Qasim Pur Hassan

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق باور کلیفورد و دلیل گرایی افراطی حداکثری (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 5
2 اسلام، مدرنیته و تجربه ی دینی: با رویکرد به مفهوم تجربه ی دینی از نگاه محمد اقبال لاهوری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 14، شماره: 52
3 اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 9، شماره: 36
4 باور عقلانی؛ نقد کتاب ایمان و عقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 7
5 بررسی انتقادی براهین علیه جاودانگی و بقای نفس (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 5، شماره: 17
6 بررسی انتقادی نظریه «نحوه معیشت» ویتگنشتاین و عمق نفوذ آن در تفکر دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی تاملات خواجه نصیرالدین طوسی در دانش اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 20
8 بررسی زمینه ها و دامنه های حقوق معرفتی انسان از دیدگاه کلیفورد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی و نقد نظریه بسامدی شر؛ براساس تقریر وسلی سمن (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 2
10 تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می‌دهد؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 5، شماره: 9
11 تحلیل و تبیین «تحقق خارجی ماهیت» (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 16، شماره: 4
12 تکامل خودبنیادانه ی عقل در تفکر فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 12، شماره: 2
13 تمایز تحلیلی تالیفی از منظر کواین (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 4، شماره: 8
14 دین در فلسفه ویتگنشتاین متقدم (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 3
15 دین و رسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 1، شماره: 1
16 سیر تربیت نفس در حکمت مشرقی سینوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 32
17 عقلانیت باور دینی از دیدگاه ولترستورف با محوریت نقد اعتدالی دلیل گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 2
18 فلسفه میان فرهنگی از دیدگاه رام ادهرمال (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 17، شماره: 65
19 مبادی مختلف شر از منظر افلاطون و افلاطونیان میانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 4، شماره: 8
20 مبانی کیهان شناسی فارابی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 12، شماره: 29
21 مسیله باور پایه و نظام معرفتی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 1
22 مطالعه ی تطبیقی مدل تربیت دینی از دیدگاه صدرالمتالهین و اریک فروم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 11، شماره: 39
23 مقاله تحلیلی بر زمینه های مخالفت با فلسفه تطبیقی و نسبت آن با پایان (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 19، شماره: 73
24 مقایسه دیدگاه مطهری و سویینبرن درباره مسیله شر (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 2
25 مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 7، شماره: 22
26 ملاصدرا و تقدم وجود (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 6، شماره: 24
27 منحنی تحول زبان و فهم در فلسفه معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 1، شماره: 4
28 مولوی و مسئله منطقی شر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 12، شماره: 36
29 نقد و بررسی نسبیت گرایی در نظریه تعلیم و تربیتی لیپمن در نسبت با نسبیت در هرمنوتیک فلسفی گادامر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 31
30 نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت آسمان و مکاشفه یوحنا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 2، شماره: 3
31 وجود نفس و سیر و غایت استکمال آن با تأکید بر آثار رمزیسهروردی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 3، شماره: 5
32 هرمنوتیک روایت و قصص قران کریم در تفسیر عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
33 هگل و مشکل معناداری زبان دین (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 6، شماره: 21
34 هنجارمندی معرفتی در نظریه اعتمادگرایی فرایندی گلدمن (دریافت مقاله) مجله معرفت فلسفی دوره: 19، شماره: 74