دکتر عادل پیغامی

دکتر عادل پیغامی دانشیار دانشگاه امام صادق

دکتر عادل پیغامی

Dr. adel peyghami

دانشیار دانشگاه امام صادق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.