دکتر ناصر اقبالی

دکتر ناصر اقبالی Associate Prof, Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

دکتر ناصر اقبالی

Dr. Naser Eghbali

Associate Prof, Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.