دکتر عبدالرحیم موسوی

دکتر عبدالرحیم موسوی دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه امام علی (ع)

دکتر عبدالرحیم موسوی

Dr. Abdulrahim Mousavi

دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه امام علی (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.