دکتر حسن بختیاری

دکتر حسن بختیاری دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر حسن بختیاری

Dr. hasan Bakhtiari

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.