کاووس خواجه حسنی

 کاووس خواجه حسنی مدیر اجرائی

کاووس خواجه حسنی

Kavous Khajeh Hasani

مدیر اجرائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.