دکتر منصور فخری

دکتر منصور فخری عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر منصور فخری

Dr. Mansor Fakhri

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرژئوسنتیک ها برعمرخستگی روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
2 ارائه مدل بهینه تعمیر و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزینه کاربران برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
3 ارائه مدل پیش بینی طول پالس پاسخ های کششی در تار پایین لایه آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 33
4 ارایه گزینه مناسب نگهداری و بهسازی روسازی آسفالتی با بکارگیری شاخص های ارزیابی ناهمواری و خرابی سطحی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 4
5 ارایه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی تنش برشی و شیب تراکم ژیراتوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
6 ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف شده و مقایسه با ضرایب پیشنهاد ی د ر آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 3
7 ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت دانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 1
8 بررسی آزمایشگاهی رفتار فیزیکی و مکانیکی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با مصالح سنگی سرباره ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 2
9 بررسی آزمایشگاهی عملکرد بلندمدت مخلوط های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد و تراشه آسفالتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
10 بررسی تاثیرنوع سنگدانه برخصوصیات اصطکاکی ونفوذپذیری اندودهای سنگدانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش پخش سنگریزه بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
12 بررسی تأثیر دانهبندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازیهای بتنی راه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
13 بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی در مخلوط های آسفالتی اصلاح شده (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 1
14 بررسی عوامل مؤثر بر شکل و زمان پالس تنش قائم در لایه های آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
15 بررسی همبستگی نتایج آزمایشهای DCP، CBR و سه محوری سیکلی )در محور قم-سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
16 پوشش های آسفالتی اصلاح شده با پلی سولفید پلیمر (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 3
17 تاثیرعمل آوری برخواص بتن های غلتکی روسازی راه با وبدون دوده سیلیس (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
18 تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
19 تحلیل فنی روش های نرم افزاری در طراحی روسازی بتنی غیرمسلح درزدار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 3، شماره: 1
20 تخمین ناهمواری روسازی بر اساس خرابی های سطحی با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: محور های شریانی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 3
21 تعیین درصدبهینه قیردرروش طرح اختلاط مارشال بااستفاده ازیک مدل برنامه ریزی غیرخطی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
22 تعیین عدد سازه ای موثر روسازی بر اساس شاخص ناهمواری و خرابی سطحی با استفاده از مدل های رگرسیون و شبکه عصبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
23 توسعه برنامه ای برای تحلیل غیرخطی روسازیهای انعطا فپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
24 توسعه مدل پیش بینی عمق شیارشدگی مخلوط های آسفالتی گرم با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 35، شماره: 4
25 مقایسه شاخص های استاتیکی و دینامیکی مقاومت در برابر تغییر شکل برای سنجش پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی گرم حاوی مصالح بازیافتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 4
26 مقایسه هزینه اجرای انواع روسازی بنادر و ارایه گزینه مناسب برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 27، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مدل بهینه‌سازی جهت طراحی بهینه روسازی‌های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
2 ارائه یک مدل جهت بررسی تأثیر افزودنی های مختلف بر پدیده عریان شدگی مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارایه گزینه مناسب نگهداری و بهسازی روسازی آسفالتی با بکارگیریشاخص های ارزیابی ناهمواری و خرابی سطحی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
4 ارزیابی اثر افزودنی پلی اتیلن ترفتالات بر عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی پتانسیل شیارشدگی قیر اصلاح شده با اتیلن وینل استات بوسیله آزمایش تنش خزشی و بازیابی چندگانه MSCR (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
6 ارزیابی تاثیر افزودنی نیمهگرم با تکنولوژینانومواد (زایکوترم) بر رفتار خستگیمخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با پودرلاستیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
7 ارزیابی تاثیر بازیافت همزمان سرباره فولاد و تراشه آسفالتی بر خواص فیزیکی و مکانیکی مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
8 ارزیابی ترکهای از بالا به پایین (TDC) در روسازی های بتن آسفالتی ضخیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارزیابی ترکهای حرارتی در روسازی های آسفالتی به روش المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 ارزیابی حساسیت رطوبتی و مقاومت شیارشدگی مخلوط های WMA حاوی الیاف شیشه با استفاده از دستگاه چرخ محرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
11 ارزیابی رئولوژیکی تاثیر نانو ضد عریان کننده مایع بر خواص رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
12 ارزیابی رئولوژیکی تاثیر نانو مصالح مایع بر خواص و عملکرد قیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 ارزیابی شیارشدگی در مخلوطهای آسفالتی با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 ارزیابی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت نیمه گرم متخلخل حاوی نانوسیلیس و رپ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
15 ارزیابی فنی استفاده از محلول نانو پلیمر CBR PLUS جهت تثبیت خاکهای رسی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوطهای آسفالتی بامصالح سنگی درشت دانه (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
17 استفاده از سیستم مبتنی بر قوانین فازی جهت ارزیابی عملکرد روسازی های شنی و آسفالت حفاظتی در شرایط مختلف محیطی، مقاومتی خاک بستر و ترافیکی در راه های با حجم ترافیک کم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 استفاده از نانو پلیمر زیستی جهت تثبیت خاکهای رسی : مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
19 استفاده و تأثیر مواد زاید در روسازی راه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 امکان سنجی فنی - اقتصادی کاربردروسازی ماندگار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
21 اولویت بندی خرابی های روسازی جهت ترمیم با نرم افزارHDM-4 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
22 ایجاد الگوریتمی برای محاسبه مولفه های اسیدی، بازی و غیر قطبی قیر با استفاده از تئوری انرژی آزاد سطح (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 Investigation of perpetual pavement Using finite element modeling (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
24 Studying the effect of vehicle speed on concrete pavement with finite element modeling (FEM) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
25 بررسی آزمایشگاهی اثر انواع فیلرهای جایگزین سیمان بر روی عملکرد آسفالت حفاظتی اسلاری سیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
26 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنیهای مختلف بر پدیده عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی گرم (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
27 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فیلرهای مختلف و افزودنی ضد عریان شدگی برپدیده عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی گرم (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
28 بررسی اثر ترافیک و شرایط آب و هوایی بر ناهمواری روسازی (مطالعه موردی محورهای شریانی ایران) (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
29 بررسی اثر جوانکننده سایکلوژن بر قیر بازیافتی از مخلوطهای آسفالتی مناطق جنوبی کشور در عملیات بازیافت گرم درجا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 بررسی اثر سرعت وسیله نقلیه بر روسازی بتنی با مدلسازی اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
31 بررسی اثر قیرهای اصلاح شده با پلیمر SBS بر روی مقاومت کششی غیر مستقیم مخلوطهای آسفالتی متخلخل و آسفالتی متداول (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی بهبود مقاومت مخلوط آسفالتی نیمه گرم WMA در برابر حساسیت رطوبتی با استفاده از نانو اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
33 بررسی تاثیر استفاده همزمان فیلر آهکی و آنتی استریپینگ مایع بر روی خرابی عریان شدگی بتن آسفالتی گرم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی تاثیر پلی اتیلن ترفتالات و نانوسیلیس بر مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
35 بررسی تاثیر پیرشدگی بر خصوصیات شیارشدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم حاوی الیاف شیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
36 بررسی تاثیر عمر آسفالت بر تصادفات ، مطالعه موردی جاده ورامین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
37 بررسی تاثیر عوامل جوی بر مقدار شاخص ناهمواری راه برای نواحی آب و هوایی ایران با HDM- استفاده از نرم افزار 4 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
38 بررسی تاثیر فیلرو افزودنی کائوواکس بر خستگی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
39 بررسی تاثیر نوع اساس بر روند تغییرات پارامترهای خرابی روسازی آسفالتی با استفاده از نرم افزار HDM-4 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی تغییرات مقاومت لغزشی روسازی آسفالتی بر تصادفات، مطالعه موردی خیابان شهید رجایی تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
41 بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی WMA حاوی قیر حاصل از تصفیه لجن اسیدی و پلیمر SBS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی دقت نرم افزار Kenlayer برای طراحی روسازی با استفاده از نتایج میدانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 بررسی راهکارهای مدیریت پیشگیرانه و مقایسه رویکردهای مختلف از لحاظ کاربرد در مدیریت و نگهداری روسازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی رفتار قیر اصلاح شده توسط نانو مصالح مایع جدید و ارزیابی سهم آن در شیارشدگی مخلوط اسفالتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
45 بررسی روسازیهای CRAM و نحوة عملکرد مکانیکی آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 بررسی روشها و دستگاه های اندازه گیری ناهمواری (Roughness) راه (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
47 بررسی علل خرابی روسازیهای انعطاف پذیر درراههای درون شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
48 بررسی عملکرد مشخصات سطحی روسازی در افزایش ایمنی راهها با مطالعه آزاد راه قزوین - زنجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
49 بررسی مقاومت خستگی با استفاده از آزمایشهای تیر خمشی چهارنقطه ای و کشش غیر مستقیم (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
50 بررسی مقاومت لغزندگی مصالح سنگی و رابطه آن با میزان سختی مصالح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بررسی مقاومت مخلوط های آسفالتی در برابر خستگی با استفاده از آزمایش تیرخمشی چهار نقطه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
52 بررسی مقاومت مخلوط های آسفالتی در برابر عریان شدگی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
53 بررسی و کاربرد استفاده از آسفالتهای حفاظتی در راه های ایران (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
54 به کارگیری سیستم های توزین حین حرکت (WIM) در بزرگراه های ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
55 پیش بینی خصوصیات خستگی مخلوط های آسفالتی گرم با استفاده نتایج آزمایش تیر خمشی چهار نقطه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 پیش بینی فرکانس آزمایش خستگی مخلوط های آسفالتی بر اساس تحلیل ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
57 تاثیر افزودنی های خاکستربادی و خرده آسفالت بازیافتی بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
58 تاثیر افزودنی های خاکستربادی و لاستیک ضایعاتی بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
59 تاثیر دوره استراحت بارگذاری بر عمر خستگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پلیمر SBS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
60 تاثیر سیکل های ذوب و یخ بندان بر مشخصات مکانیکی بتن آسفالتی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
61 تاثیر فعالیت های پیشگیرانه در هزینه های بهسازی روسازی مطالعه موردی محور بویین زهرا_ساوه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
62 تاثیر وضعیت سطحی روسازی بر هزینه های مصرف سوخت وسایل نقلیه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 تاثیرسرعت ودمابرکرنش کششی و عمرخستگی لایه های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
64 تجزیه و تحلیل خواص رئولوژیکی قیر حاوی نانو سیلیس در فرکانسهای متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
65 تحلیل عددی رفتار روسازی های بلوکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
66 تحلیل و بررسی رفتار ویسکوالاستیک قیر اصلاح شده با اتیلن وینل استات با استفاده از مدل برگر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
67 تخمین مستقیم عدد سازه ای روسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای سیستم مدیریت روسازی در سطح شبکه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
68 تعیین شاخص ناهمواری بهینه روسازی راه برای شرایط آب و هوایی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 تعیین فرکانس معادل بارگذاری در لایه آسفالتی با استفاده از روش تبدیل فوریه سریع (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 کاربرد خطوط لرزاننده وسایل نقلیه و نقش آن درافزایش کنترل و ایمنی تردد درآزادراه های برون شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
71 کاربرد شبکه عصبی - مصنوعی ANN برای پیش بینی ناهمواری در روسازی های انعطاف پذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی کرنش فشاری و شیارشدگی روسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
73 کاربردHDM- 4 در ارزیابی فنی، اقتصادی و ایمنی راهها مطالعه موردی محور تهران-زنجان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
74 مدل سازی سه بعدی رفتار روسازی های بتنی در محل درزها و بررسی شرایط بارگذاری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
75 مطالعه و بررسی کاربر نیوجرسی و گاردریل در راههای کشور با توجه به شرایط مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
76 مطالعهی عددی تاثیر شکل بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
77 معرفی روش جدید طراحی روسازی بنادر در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
78 مقایسه اثر دوده سیلیس،زئولیت و سرباره کوره آهن گدازی بر عمق نقوذ آب تحت فشار دربتن خودتراکم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
79 مقایسه اثر مقاومت لغزندگی مخلوط‎های آسفالت متخلخل و آسفالتی متداول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
80 مقایسه اقتصادی گزینه بازیافت آسفالت سرد با روش سنتی (مطالعه موردی بزرگراه خاوران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
81 مقایسه ضخامت و هزینه ساخت روسازی های قابل اجرا در راه های تحت مطالعه استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
82 مقایسه عملکرد نانوپلیمر با تثبیت کنندهای متعارف در تثبیت سریع خاکهای رسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
83 مقایسه فنی و اقتصادی آسفالت متخلخل و آسفالت معمولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
84 مقایسه فنی و اقتصادی استفاده از گزینه بازیافت آسفالت سرددرجا در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
85 مقایسه قابلیت های عمومی نرم افزارهای مختلف طراحی روسازی و ارائه گزینه مناسب برای کشور (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
86 مقایسه نرم افزار های Micropaver و HDM-4 و ارزیابی به کارگیری آنها برای شرایط ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 مقایسه و تحلیل اقتصادی گزینه های مختلف اجرای روسازی شانه راه های اصلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
88 مقایسه هزینه ساخت روسازی های قابل اجرا در راه های با حجم ترافیک کم با در نظرگرفتن تغییرات سی بی آر خاک بستر و ترافیک مسیر (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
89 مقایسه ی اقتصادی گزینه های مختلف در روسازی بنادر در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 نقش روکش آسفالتی جدید بر تصادفات شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
91 نقش سیستم مدیریت روسازی در افزایش ایمنی راهها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران