دکتر میر ستار صدرموسوی

دکتر میر ستار صدرموسوی استاد دانشگاه تبریز

دکتر میر ستار صدرموسوی

Dr. MirSattar SadrMosavi

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه های توسعه در بخش روستایی با روش آمیخته (مورد مطالعه: شهرستان ورزقان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی الگوهای مکان یابی بیمارستان ها در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 47
3 ارزیابی الگوی اختلاط کاربری زمین در محلات شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 22
4 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی زراعی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: روستای دستجرده شهرستان طارم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی سیاست های ساماندهی بافت های فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت-بندی چالش های موجود با استفاده از فرآیندتحلیل شبکه ای (مدلANP) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
6 ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کاربری زمین پیرامون شهرها با استفاده از مدل CA-Markov (نمونه موردی: شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
7 امکان سنجی تحقق پذیری شهر الکترونیک در کلان شهرهای ایران (مطالعه ی موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 31
8 Investigating and Analyzing Factors Causing the Spreading out of Rural Poverty in Miyandoab County through the Application of Q Technique (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 3
9 بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
10 بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
11 بررسی و تحلیل اثرات زیست محیطی گسترش پراکنده شهری نمونه موردی: شهر هادیشهر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 26
12 بررسی و تحلیل پایداری و سرزندگی مناطق تبریز با تاکید بر امنیت شهری با نگرش جامعه شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 6
13 بررسی و تحلیل نقش مهاجرت های روستایی در ایجاد بخش غیر رسمی؛ مطالعه موردی کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 25
14 تحلیل آثار اقتصادی-اجتماعی روستاهای ادغام شده بر روی شهرها (مطالعه موردی: روستای قجلو در شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
15 تحلیل رابطه بین قابلیت پیاده روی و پایداری اجتماعی موردمطالعه: شهر سبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 1
16 تحلیل سیاست های تغییر پارادایمی حمل ونقل پایدار شهری نمونه پژوهش: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 3
17 تحلیل فضایی و رتبه بندی شهرهای استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص های فقر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 37
18 تحلیل موانع اثر‌بخشی برنامه‌های توسعه روستایی به روش آمیخته موردمطالعه: شهرستان ورزقان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
19 تحلیلی بر اولویت بندی شاخص های موثر بر توسعه محیط مسکونی پایدار با کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل آنتروپی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
20 تحلیلی بر تغییرات کاربری زمین شهری با استفاده از مدل تحول زمین، نمونه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
21 تحلیلی بر توسعه ی کالبدی تبریز و تخریب اراضی کشاورزی و فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
22 تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان چالدران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
23 شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرصت های کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SME) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
24 مقایسه نتایج شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه با رگرسیون چندگانه در پیش بینی غلظت ازن در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 71
25 واکاوی مکتب های مورفولوژی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مشارکت مردمی در توسعه شهری و تاثیر آن بر پایداری شهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
2 ارزیابی و شبیه سازی رشد شهری میانه اندام با استفاده از مدل CA-Markov (نمونه موردی:شهر مراغه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
3 تحلیل پتانسیلهای گردشگری نواحی روستایی شهرستان آبدانان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
4 تحلیل سازگاری کاربری های اراضی در ورودی شهرها (نمونه موردی: ورودی جنوبی شهر مرند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
5 تحلیل سازگاری کاربریهای اراضی در ورودی شهرها نمونه موردی: ورودی جنوبی شهر مرند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
6 تحلیلی بر رابطه بین امکانات گردشگری، جذب گردشگر و کیفیت تجربه گردشگری از دید گردشگران مطالعه موردی: سرعین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
7 جایگاه گردشگری مشارکت محور در توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
8 درآمدی بر مفهوم توسعه پایدارگردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
9 مطالعه تاثیر سیستم حمل و نقل غیر موتوری شهری بر کیفیت زیست محیطی و توسعه پایدارنمونه موردی : مادر شهر تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام