دکتر سیدعلی بدری

دکتر سیدعلی بدری دانشیار- دانشگاه تهران

دکتر سیدعلی بدری

Dr. Seid Ali Badri

دانشیار- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تبدیل روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی با استفاده از روش نظریه بنیانی (مورد: بخش دیلمان- شهرستان سیاهکل) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 145
2 ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر ارتقای روستاها به شهر در توسعه مناطق کوهستانی از دیدگاه مردم محلی (مطالعه موردی: بخش دیلمان- شهرستان سیاهکل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 11
4 ارزیابی توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی حاشیه کلان شهر تهران (مورد مطالعه: روستای آهار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 2
5 ارزیابی گردشگری پایدار روستایی مورد شناسی: بخش سامان- شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
6 اصلاح مدل تصمیم گیری تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 28
7 اولویت بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 1
8 بافت فرسوده، اولویت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 1
9 بخش بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه های گردشگری (مطالعه موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
10 بخش بندی گردشگری در نواحی روستایی با تاکید بر عوامل انگیزشی: مورد مطالعه حوضه آبریز رودخانه کلان ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
11 بررسی ادراک ذی نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب شرق استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 7، شماره: 13
12 بررسی ارتباط میان تحقیقات علمی و نیازهای جامعه روستایی ایران با تاکید بر پایان نامه/ رساله های دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
13 بررسی ارتباط میان ویژگی های قومی- فرهنگی و شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 146
14 بررسی روند موضوعی پایان نامه/ رساله های رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (۱۳۷۹ - (سال های ۱۳۸۸ مورد مطالعه: پایان نامه/ رساله های دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 3
15 بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
16 بررسی عوامل موثر بر هزینه های گردشگری مذهبی مطالعه ی موردی: شهر مشهد مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی و تبیین فرایند انتخاب نماگرهای سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاه های روستایی حوزه ی کلان شهری با تاکید بر کلان شهر تهران* (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 32
18 برنامه ریزی راهبردی گردشگری روستایی با استفاده از ماتریس ارزیابیIFE و EFE (مطالعه موردی: بخش سامان- شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 12
19 پیوندهای جمعیتی روستایی - شهری و تاثیر آن بر خلق سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان های دماوند، فیروزکوه و شمیرانات) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 4
20 تاب آوری روستاهای مناطق نمونه گردشگری در حوضه های سیل خیز بر اساس روش تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: روستاهای چشمه کیله تنکابن و سرد آبرود کلاردشت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 3
21 تاثیر بازارچه های مرزی بر ارتقاء شاخص های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 3
22 تاثیر بازارچه های مرزی بر پدیده قاچاق کالا و کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین (مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 2، شماره: 3
23 تاثیر بازارچه های مرزی در توسعه سیاسی- فضایی مناطق روستایی مرزی مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
24 تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 3
25 تبیین فرایند همکاری های قلمرویی در بهره برداری از قنات (مورد مطالعه: قنات حسن آباد، استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 3
26 تبیین نشانگرهای منظر پایدار روستایی در ایران مبتنی بر آرای متخصصان و حرفه مندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 1
27 تجربه زیسته فقرا برای مشارکت در فعالیت های مرتبط با طبیعت گردی در روستاهای منتخب شرق استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 1
28 تحلیل ادراکات روستاییان از پیشرفت زندگی، و ابعاد و موانع آن (مطالعه موردی: روستای دوساری دشت جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 10
29 تحلیل تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطره زلزله ( مطالعه موردی: شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
30 تحلیل درک ذی نفعان از آثار و پیامدهای توسعه ی گردشگری در نواحی روستایی نمونه موردی: منطقه لواسانات (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
31 تحلیل سطح حکمروایی محلی روستاهای شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 3، شماره: 3
32 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر وضعیت بازاریابی گردشگری روستایی در یک حوزه ی کلانشهری از دیدگاه کارشناسان؛ مورد: روستاهای شمال تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 7
33 تحلیل عوامل کلیدی موثر بر شکل دهی الگوی آمایش فضاهای روستایی با رویکرد آینده نگاری (مورد مطالعه: استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
34 تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزی توسعه گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
35 تحلیل فضایی اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل مولفه های اصلی وزن جغرافیایی ( مطالعه موردی: حوضه الموت قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 10
36 تحلیل فضایی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 2
37 تحلیل محتوای کیفی سیاست های فضایی توسعه روستایی کشور پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 1
38 تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی گردشگری خانه های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی، با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: شهرستان شمیرانات، استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
39 تحلیل مقایسه ای ادراکات ساکنان محلی به اثرات گردشگری در نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای حوضه آبریز رودخانه کلان شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 3
40 تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت زنان در چرخه ی مدیریت بحران شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
41 تحلیل نقش حکمروایی در توسعه پایدار اقتصادی از دیدگاه مدیران محلی (دهیار و شورا) بخش کهک؛ استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 6، شماره: 1
42 تحلیل نگرش ها و گرایش های گردشگران نسبت به گردشگری کشاورزی مبتنی بر جامعه محلی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 11، شماره: 40
43 تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی آسیب پذیری فضاهای پیراشهری در برابر زلزله(مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی واقع در منطقه کلان شهری تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 5، شماره: 2
44 چالش های همکاری قلمرویی در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مشترک: با روش نظریه ی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
45 درجه‎بندی سکونتگاه‎های روستایی برای توسعه‎ی گردشگری بیابان با استفاده از روش ELECTERE III (مطالعه‎ی موردی: خور و بیابانک) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 1
46 راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 6
47 روند تغییرات معیشتی - زیستی در زیست بوم های عشایری با رویکرد پایداری محیط (مطالعه موردی: زیست بوم طایفه فارسیمدان، استان فارس) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 4
48 رویکرد علم سنجی به مطالعات تاب آوری بلایا در ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
49 سنجش شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
50 سنجش مولفه های موثر بر سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی دهستان اسالم) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 4، شماره: 3
51 سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 2
52 سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
53 سنجش و تحلیل عوامل موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 3
54 شناخت الگوی ادراکی روستای خوب بر اساس روش-شناسی کیفی مورد مطالعاتی: روستای کرفس (شهرستان رزن- استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 4
55 شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص های تاب آوری: شواهدی از شمال و شمال شرقی تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 2
56 طراحی الگوی چالش های تدوین سیاستگذاری فضایی مناطق روستایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 99
57 عالمان مسئولیت پذیر و عملگرا: یادی از استاد دکتر مهدی طالب و استاد سیدمحسن حبیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 3
58 فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران: پژوهشی درچارچوب روش شناسی کیو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
59 فرایند روش شناسی ترکیبی در برنامه ریزی راهبردی توسعه ی کالبدی مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 2
60 متا سوات، ابزاری استراتژیک برای برنامه ریزی گردشگری پایدار (مورد مطالعه: روستای میغان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 13
61 مروری بر تغییر شکل منظر فرهنگی از دیدگاه اکولوژی، اقتصادی- اجتماعی؛ مطالعه منظرهای شهری- روستایی اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 147
62 مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 4
63 مطالعات گردشگری روستایی در ایران: ارایه ی تحلیلی اسنادی از مقالات انتشاریافته ی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 6
64 مطالعه ی تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در مطالعات ناحیه ای مورد: شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 7
65 موانع تحقق طبیعت گردی حامی فقرا (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شرق استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 26
66 نقش عناصر آموزش و پرورش در توانمندسازی جوانان روستایی(مطالعه موردی: دانش آموزان روستایی مقطع دبیرستان بخش سربند شهرستان شازند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 4
67 نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 2، شماره: 1
68 نقش مدیریت محلی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی؛ (مطالعه موردی: شهرستان آران و بیدگل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 2
69 نقش میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات در ارتقاء مدیریت مطلوب روستایی (مورد مطالعه: شهرستان طارم) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 66
70 نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان قیر و کارزین استان فارس) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 2
71 نگرش جامعه محلی نسبت به مخاطرات ادراک شده توسعه گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نقش گردشگری درتوسعه اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیطی مطالعه موردی: شهربابلسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
2 تحلیل تأثیر شبکه های اجتماعی در کارکرد فضایی خدمات روستایی، مطالعه موردی: دهستان شیروان شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 تحلیلی بر روند تحولات در برخی ویژگی‌های مسکن روستایی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
4 خشکسالی و بررسی اثرات آن بر مناطق کشاورزی به منظور توسعه پایدار با استفاده از تکنیک SWOT پژوهش موردی: منطقه جیرفت و کهنوج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 راهبردها و سیاست های توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
6 ریسک زمین لغزش در مناطق روستایی: ارائه روشی برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
7 سنجش کارآمدی بیمه روستاییان در استفاده از خدمات درمانی و سلامت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
8 سنجش نگرش کشاورزان در زمینه تغییر شیوه کشت مرسوم به ارگانیک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته