دکتر بیژن رحمانی

دکتر بیژن رحمانی دانشیار دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر بیژن رحمانی

Dr. Bijan Rahmani

دانشیار دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Factors Affecting the Inefficiency of Spatial Policies in Rural Areas of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 2
2 آینده پژوهی توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 67
3 ادارک جامعه محلی از امکانات و موانع شکل پذیری سازمان فضایی شبکه ای درنواحی گردشگری در راستای توسعه کارآفرینی روستایی مورد مطالعه : ناحیه محمد آباد- زرین گل( شهرستان علی ابادکتول) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 35
4 ارائه الگوی مدیریت بحران در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قرچک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 371
5 ارزیابی حکمرانی خوب شهری برای شهرهای ایران مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 48
6 ارزیابی سرمایه های معیشتی سکونتگاه های روستایی (۱۳۹۹-۱۳۷۵) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
7 ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 3
8 ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
9 الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 3
10 Environmental Analysis of Villages on the Skirt of Farsan City based on the Urban and Rural Relationship (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 10، شماره: 4
11 Identification and evaluation of congestion in two-stage network data envelopment analysis (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 1
12 Investigating and Evaluating the Existing Capacities and Potentials for the Development and Expansion of Ecotourism in Paveh City (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 8، شماره: 2
13 بازتاب های اقتصادی- اجتماعی تاسیس منطقه آزاد اقتصادی بر پایداری اقتصاد شهرهای مرزی(نمونه موردی: قصرشیرین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 53
14 بررسی پیامدهای خزش شهری در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
15 بررسی تاثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی پایدار روستا در شهرستان نکاء (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 29
16 بررسی تاثیرات شهرنشینی برگذر رودخانه قره سو در شهر کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 62
17 بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
18 بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 33
19 بررسی نقش بازارهای جهانی در توسعه کشاورزی ایران با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
20 بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالشزای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
21 بررسی و تحلیل فضایی – مکانی اثرات روابط شهر و روستا بر منابع انسانی نواحی روستایی با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: بخش مرکزی- شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 39
22 برنامه ریزی و رهبری خلاق در شهر ایرانی اسلامی و ارتباط آن با خلاقیت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 50
23 پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها بر توانمندسازی ذی نفعان محلی گردشگری و توسعه سکونتگاه های روستایی ناحیه گلدشت شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 4
24 تاثیر آموزش های تخصصی – عمومی درتوانمندسازی ساکنان روستایی مناطق گردشگری کوهستان درحیطه امداد ونجات(مطالعه موردی:روستای پس قلعه،شمیران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 391
25 تاثیر روابط روستایی-شهری بر تنوع فعالیت های اقتصادی سکونتگاه های پیراشهر دهدشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 5، شماره: 1
26 تاثیر مهاجرت روستایی در امنیت غذایی با تاکید بر منابع آب مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خوانسار استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 59
27 تبیین مولفه های گردشگری و توسعه کارآفرینی پایدار در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
28 تحلیل اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی: نواحی شهری غرب استان کرمانشاه ) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 58
29 تحلیل اکتشافی داده های فضایی اشتغال در سکونتگاه های روستایی (موردپژوهی: نواحی روستایی استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 20
30 تحلیل بازدارنده های شکل گیری تشکل های غیر دولتی در سکونتگاه های روستایی شهرستان جوانرود (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
31 تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان های حاکم بین شهر و سکونتگاه های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 3
32 تحلیل توزیع فضایی فقردر روابط روستا وشهری با استفاده از شاخص های هزینه و درآمد ؛ مطالعه موردی روستاهای استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
33 تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکم روایی خوب در توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
34 تحلیل جریان فضایی در سطح ناحیه با تاکید بر پیوستگی روستایی- شهری (مطالعه موردی: ناحیه دالاهو، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 1
35 تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی(مورد مطالعه: شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 31
36 تحلیل راه بردهای موثر بر توسعه تعاونی های کشاورزی در اقتصاد روستایی (مطالعه موردی:شهرستان خدابنده) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
37 تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان با روستاهای پیرامون (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 2، شماره: 2
38 تحلیل سطح بندی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهراشترینان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 3
39 تحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی نواحی روستایی مورد مطالعه: روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
40 تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی پایدار در سکونتگاه های روستایی ساحلی (مطالعه موردی:روستاهای ساحل جنوب - قشم) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
41 تحلیل فضائی تغییرات ساختاری- کارکردی سکونتگاههای روستائی در اثر احداث و بهره برداری از سد و شبکه آبیاری(مورد: سد و شبکه آبیاری علویان در استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
42 تحلیل نابرابری های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی مطالعه موردی: شهرستان قرچک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 43
43 تحلیلی بر تعاملات فضایی مقصدهای گردشگری. مورد مطالعه: شهرستان علی آبادکتول، ناحیه محمدآباد- زرین گل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 39
44 تحلیلی بر گسترش کالبدی-فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه و پایدار رشد کالبدی شهر صالح آباد با بهره گیری از مدل های کمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 3
45 تحولات ژئوپلیتیک و بحران کوزوو (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 1
46 تحولات ساختاری –کارکردی مسکن سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر اشترینان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 28
47 تدوین استراتژی بهبود اقتصاد شهرهای مرزی با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی: قصرشیرین) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 56
48 ترویج فرهنگ توسعه پایدار شهری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی شهری غرب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 45
49 توان سنجی توسعه پایدار کالبدی-فضایی در ناحیه ابهر (استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 15، شماره: 52
50 توزیع فضایی فقر با استفاده از هزینه و درآمد بر توسعه پایدارخانوارهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
51 جایگاه ارتباط شاخص های خدمات شهری و جمعیت در ارزیابی درجه ی توسعه ی یافتگی شهرهای استان اردبیل با استفاده از مدل TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 8، شماره: 30
52 جایگاه توانمندسازی ذی نفعان روستایی بر کارآفرینی و تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی شهرستان طارم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 1
53 جایگاه روابط روستایی-شهری در تحول کالبدی - فضایی روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهواز (خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 73
54 جمعیت روستایی، وزن ژئوپلیتیک و کلان شهرتهران، (فرصت ها،چالش ها) مطالعه موردی: دهستان سولقان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 6، شماره: 23
55 چالش های شهر خلاق از منظر سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
56 روند الحاق روستاهای شمال کلانشهر تهران با تاکید بر روستاهای مناطق درکه و دربند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
57 رویکرد مدیریت روستایی و تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی. مورد مطالعه: استان سمنان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 35
58 ژئوپلیتیک جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد جهانشهرتهران با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 53
59 سازمان فضایی مقصدهای گردشگری درنواحی روستایی، مورد مطالعه: ناحیه محمد آباد - زرین گل (شهرستان علی آباد کتول) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 64
60 سازه‌های مؤثر بر کارآفرینی در مناطق گردشگری شهرستان همدان (مطالعه موردی مناطق گردشگری بخش مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
61 ساماندهی سیمای شهری در راستای بهبود کیفیت زندگی شهر ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 40
62 سنجش اثرات هدفمندی یارانه ها بر معیشت پایدار روستاهای پیراشهری(مورد: شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 4، شماره: 2
63 سنجش و ارزیابی پیامدهای جغرافیایی –زیست‌محیطی خزش شهری در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
64 سنجش و رتبه بندی توسعه یافتگی مناطق روستایی در برابر تاب آوری خشکسالی با تاکید بر بعد اقتصادی در بخش ماهی دشت شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
65 شناسایی کارکرد بهینه شهری الشتر در راستای توسعه پایدار با تاکید بر ارتقاء شاخص های انسانی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 32
66 شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد شهرهای مرزی با استفاده از مدل swot(نمونه موردی: قصرشیرین) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 43
67 عوامل اثرگذار بر شکل گیری خزش روستایی در ناحیه چمستان مطالعه موردی: شهرستان نور، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 69
68 عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
69 مدل سازی اثرات پیوندهای روستایی- شهری بر امنیت غذایی خانوارهای سکونتگاه های پیراشهر دهدشت (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 4
70 مدل سازی اثرات کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دنا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 33
71 نقش جریان های روستایی-شهری در تحولات فضایی سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی: روستاهای پیرامونی شهر زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
72 نقش صنایع کارگاهی «کوچک» در توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 61
73 نقش عوامل اجتماعی – اقتصادی در آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی (۱۳۹۹-۱۳۷۵) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 2
74 نقش فضاهای شهری در ارتقای کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 58
75 نقش کیفیت زندگی در ایجاد تاب آوری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 24
76 نگرش سیستمی در برنامه ریزی فضایی توسعه روستایی با توجه به رویکرد ساختاری- کارکردی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 1
77 واکاوی جایگاه پیوندهای روستایی شهری در توانمندسازی بهره برداران کشاورزی در راستای امنیت غذایی پایدار (موردمطالعه: سکونتگاه های روستایی جنوب شرق استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
78 واکاوی نقش کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار محلی، با تاکید بر پیوستگی روستایی- شهری (مورد شناسی: ناحیه دالاهو، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه های فکری در شرکت های دانش بنیان استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 اثرات مثبت و پیامدهای منفی الحاق سکونتگاه های روستایی (چالشتر، مهدیه، زانیان، نافچ و کیان) به شهر شهرکرد برحسب ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
3 ارایه مدل شاخصهای برنامه ریزی محله محور در راستای توسعه پایدار شهری محدوده گلپا شهر همدان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
4 ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی وتاثیرات آن برتوسعه گردشگری پایدار مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
5 الگوریتم جبرانسازی بر پایه تئوری جامع تکمیلی توانهای لحظه ای (A-GTIP) برای سوئیچ کردن جبرانسازها و امکان پایداری فرکانسی در میکروگریدها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
6 بررسی اثرات گردشگری روستایی در پایداری مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستای خوئین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
7 بررسی جاذبه های ژئوتوریستی بیابانهای ایران و معرفی معیارهای گزینش گردشگاههای بیابانی (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
8 بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
9 بررسی و تحلیل هزینه و درآمد خانوارهای روستایی بر توسعه پایدار روستایی:مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
10 بهبود کیفیت توان یکمزرعه بادی با استفاده ازUPQS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
11 پهنهبندی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه بوکان از نظر کشاورزی با استفاده از لوگ کریجینگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
12 پیامدهای تحول در شیوه های بهره برداری از منابع آب در منطقه با درود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
13 تاثیر گسترش فیزیکی شهر سلطانیه بر روستاهای پیرامونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
14 تاثیرآموزش درتوانمندسازی ساکنان روستایی در عرصه امدادونجات مناطق روستایی – گردشگری (مطالعه موردی: روستای پس قلعه ،دربند،شمیران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 تحلیلی بر آمایش سرزمین شهرستان گنبد کاووس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
16 جایگاه پروژه بین المللی منارید بر مدیریت پایدار منابع آب و پیامدهای اجرائی آن مطالعه موردی:حوزه آبخیز رزین استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
17 جایگاه مناطق آزاد در راستای توسعه گردشگری پایدار (مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
18 ظرفیت گردشگری در توسعه کارآفرینی پایدار نواحی روستایی (مورد مطالعه : بخش مرکزی شهرستان همدان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 فرآیند شهرنشینی و تحول چشم انداز زراعی (مطالعه موردی: شهر مینودشت طی دوره 1336 تا 1389) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
20 کارآمدی برنامه ریزی فضائی در ارزیابی ساخت و بهره برداری پایدار از سدهای مخزنی، مورد: سد مخزنی علویان (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
21 گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار (مطالعه موردی: روستای افجه؛ دهستان لواسان کوچک، بخش لواسانات) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
22 گردشگری مذهبی و اثرات اقتصادی آن (مطالعه موردی: روستاهای امام زاده ابراهیم، امام زاده اسحاق و بابا رکاب، شهرستان شفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
23 مدیریت روستایی مبتنی بر رهیافت حکمروایی خوب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
24 مفهوم شناسی و ساختار پارکینگ و انواع آن (دریافت مقاله) کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
25 نقش اقلیم معتدل خزری در توسعه گردشگری درمانی ناباروری شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
26 نقش تعاونی روستایی زنان در توسعه اقتصادی روستا مطالعه موردی شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زنان موفق ایران
27 نقش شبکه بازاریابی محلی و منطقه ای درتوانمندسازی روستایی با تاکید بر پتانسیل های طبیعی منطقه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور