دکتر پرویز البرزی ورکی

دکتر پرویز البرزی ورکی دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران

دکتر پرویز البرزی ورکی

Dr. Parviz Alborzi Verki

دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.