دکتر محمد بای بوردی

دکتر محمد بای بوردی مدرس دانشگاه

دکتر محمد بای بوردی

Dr. Mohammad Bybordi

مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.