دکتر محمدرضا بلالی

دکتر محمدرضا بلالی استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر محمدرضا بلالی

Dr. Mohammadreza Balali

استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.